ด่วน!!! นายกเล็กฯสั่งปิดทุกโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น

news2020_Facebook1

ขอนแก่น พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่วันเดียว 33 ราย อ.ภูเวียงสูงสุด 15 ราย หลังเดินทางกลับมาจากไซค์แรงงานที่กรุงเทพฯ ขณะที่สถานศึกษาหลายแห่งทยอยประกาศหยุดเรียนตามมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด

        เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 29 มิ.ย.2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานสาธารณสุข จ.ขอนแก่น ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลยืนยันพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ ประจำวันโดยพบว่าวันนี้มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นวันเดียว 33 ราย ในจำนวนนี้พบผู้ป่วยมากที่สุดคือที่ อ.ภูเวียง 15 ราย ทั้งหมดเดินทางกลับมาจากกลุ่มคลัสเตอร์ไซค์แรงงานก่อสร้างในพื้นที่กรุงเทพฯ ทำให้ขณะนี้ผู้ป่วยรายใหม่ทั้งหมดได้มีการถูกส่งต่อการรักษามาที่ รพ.สนาม จังหวัดขอนแก่นอย่างต่อเนื่องแล้ว รวมไปถึงการกระจายการรักษาตามการตรวจพบในพื้นที่อำเภอต่างๆ ตามแผนบริหารจัดการด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวด

        ขณะที่สถาบันการศึกษาในเขต จ.ขอนแก่น ต่างการออกประกาศหยุดการเรียนการสอน โดยมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป (30 มิ.ย. 64) ตามอำนาจของผู้บริหารสถานศึกษา และคณะกรรมการควบคุมโรคระดับอำเภอ ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าโรงเรียนเกือบทุกแห่งในเขต จ.ขอนแก่น มีการประกาศหยุดเรียนเป็นเวลา 1 สัปดาห์ หรือ 2 สัปดาห์ ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น อาทิ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น,โรงเรียนมณีอนุสรณ์,โรงเรียนสนามบิน,โรงเรียนสุรัสวดี,โรงเรียนกัลยาณวัตร,โรงเรียนแก่นครวิทยาลัยและโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน รวมไปถึงโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบ 11 แห่ง ก็มีคำสั่งหยุดการเรียนการสอนเช่นกัน

        นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวว่า จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เป็นสิ่งที่ทุกภาคส่วนต้องดำเนินการอย่างรัดกุม รอบคอบตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวด ดังนั้นเพื่อเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย ให้กับชุมชน เทศบาลนครขอนแก่น จึงมีคำสั่งหยุดเรียนของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ทั้ง 11 แห่ง โดยมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (30 มิ.ย) ไปจนถึงวันที่ 5 ก.ค. 64 จากนั้นจะมีการประเมินสถานการณ์กันอีกครั้งว่าจะปิดต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 2 หรือการจัดระบบการเรียนการสอนอย่างไร

        “เพื่อความปลอดภัยของชุมชน โดยเฉพาะบุตร-หลาน ของทุกคนจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งจากตัวเลขการพบผู้ป่วยวันนี้ที่พุ่งสูงขึ้นทำให้การควบคุม ป้องกัน และการรับมือที่ได้ดำเนินการมาอย่างเข้มข้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็จะต้องเข้มข้นและเข้มงวดต่อไป ซึ่งทันทีที่มีคำสั่งหยุดการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาในสังกัดเทศบาลฯแล้ว คณะทำงานจะเข้าพื้นที่ทำความสะอาดครั้งใหญ่ให้กับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่ง และการตรวจติดตามอาการอย่างใกล้ชิด รวมไปถึงผู้ปกครองเองหากเดินทางกลับมาจากพื้นที่กลุ่มเสี่ยง 10 จังหวัดหรือในชุมชนมีผู้ที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง ทีม อสม.และชุมชน รวมทั้งฝ่ายสาธารณสุขจะเข้าทำการตรวจคัดกรอง และเข้าสู่ระบบการทำงานตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดไว้อย่างเข้มงวดทันที โดยไม่มียกเว้น”

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง