ขอนแก่นมีมติให้อำนาจผู้บริหารสถานศึกษาสั่งปิดตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ (มีคลิป)

111

ขอนแก่นมีมติให้อำนาจผู้บริหารสถานศึกษาสั่งปิดตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ ขณะที่มีการส่งสายตรวจตาสับปะรดตรวจเข้มสถานประกอบการ พบร้านใดฝ่าฝืน ไม่ทำตามมาตรการคุมกันโควิด ส่งภาพถ่ายถึงคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อเอาผิดทันที พร้อมสั่งการจัดหางาน สนธิกำลังร่วมตำรวจ ปกครอง ตรวจเข้มสถานประกอบการห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานเด็ดขาด ผู้ว่าฯเผยขอประเมินสถานการณ์แบบวันต่อวัน ย้ำชัดทุกคนการ์ดห้ามตกเด็ดขาด

        เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 28 มิ.ย.2564 ที่สำนักงานสาธารณสุข จ.ขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.ขอนแก่น ครั้งที่ 23/2564 เพื่อประเมินและติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

        นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า ที่ประชุมได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ขณะนี้พบการระบาดแบบกลุ่มก้อนจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัดโดยผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่วันนี้มีทั้งสิ้น 17 รายทั้งหมดเดินทางมาจากพื้นที่จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด โดยผู้ป่วยรายใหม่วันนี้พบมากที่สุดคือที่ อ.สีชมพู มากถึง 7 ราย ดังนั้นมาตรการควบคุม ป้องกันและสอบสวนโรคคณะทำงานได้ลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างเร่งด่วนแล้ว ขณะเดียวกันที่ประชุมยังได้อนุมัติให้เทศบาลเมืองชุมแพ อ.ชุมแพ จัดหาวัคซีนทางเลือกจำนวน 30,000 โดส สำหรับการให้บริการประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชุมแพ 15,000 คน โดยคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับวัคซีนทางเลือกคือประชาชนในเทศบาลเมืองชุมแพที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป และกลุ่มเปราะบาง ซึ่งขั้นตอนจากนี้ไปคือการขออนุมัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

        “จังหวัดขอความร่วมมือกับประชาชนในเขตจังหวัดที่จะต้องช่วยเฝ้าดูเฝ้าระวังในเรื่องการไปใช้บริการในร้านอาหารต่างๆ ในรูปแบบสายตรวจตาสับปะรด เพราะขณะนี้ด้วยมาตรการที่ผ่อนคลาย ที่สถานประกอบการร้านอาหารต่างออกมาประกอบกิจการตามที่ได้รับการผ่อนคลาย ที่จะต้องดำเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวดในทุกมาตรการ ซึ่งหากพบว่ามีการฝืนหรือมีข้อบกพร่องใด ขอให้ถ่ายภาพและแจ้งมายังคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพื่อที่คณะทำงานจะลงพื้นที่ตรวจสอบทันที ขณะเดียวกันที่ประชุมยังได้กำชับและสั่งการไปยังเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยที่สังกัดกระทรวงแรงงานได้ออกปฏิบัติหน้าที่พร้อมกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครอง ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำกับสถานประกอบการต่างๆเพื่อขอความร่วมมือ ว่ามีแรงงานกลับมาจากพื้นที่จังหวัดที่ควบคุมสูงสุด 10 จังหวัดหรือไม่ รวมทั้งการห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานในระยะนี้อย่างเด็ดขาด”

        ผวจ.ขอนแก่น กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ประชุม ได้มีมติในการที่จะปรับพื้นที่โรงพยาบาลสนามขอนแกนแห่งที่ 1 หอพัก 26 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในความรับผิดชอบของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและ รพ.ศรีนครินทร์ สำหรับการเป็นพื้นที่กักตัวและควบคุมตัวสำหรับผู้ที่ต้องกักตัว 14 วัน ซึ่งเน้นไปในกลุ่มที่มีประวัติเสี่ยงสูงและบุคคลต้องสงสัยที่จะต้องถูกกักตัว ตาม พรบ.ควบคุมโรค ซึ่งจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่พรุ่งนั้นที ตามขั้นตอนของการสอบสวนโรค

        อย่างไรก็ตามสำหรับการปิดสถานศึกษานั้นขอให้เป็นดุลยพินิจของผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการนั้นสามารถที่จะสั่งปิดสถานศึกษาได้เป็นระยะเวลา 7 วันอยู่แล้วเพื่อให้ทุกอำเภอได้ใช้อำนาจในการพิจารณาและเกิดความยืดหยุ่นในการปฏิบัติในพื้นที่เพื่อให้มีการควบคุมการแพร่ระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและมีประสิทธิผลสูงสุด

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง