กกต.ขอนแก่น เตือน หลัง 6 โมงเย็นวันนี้ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เด็ดขาด

กกต.ขอนแก่น เตือนผู้ประกอบการทุกพื้นที่หลัง 6 โมงเย็น 27 พ.ย. ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เด็ดขาด รวมทั้งผู้สมัครเมื่อลงคะแนนแล้ว ต้องออกจากหน่วยเลือกตั้งทันที

          นายกิตติคุณ ศิริโยธา ผอ.สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จ.ขอนแก่น หรือกกต.ขอนแก่น เปิดเผยว่า ผู้สมัครรับการเลือกตั้ง ทั้งในส่วนของ นายกฯ และ สมาชิก อบต. เมื่อลงคะแนนเลือกตั้งในวันที่ 28 พ.ย.แล้วเสร็จแล้ว จะต้องกลับหรือออกจากพื้นที่หน่วยเลือกตั้งทันที รวมทั้งการงดหาเสียงหลังเวลา 18.00 น. ของวันที่ 27 พ.ย. ตามระเบียบและข้อบังคับที่ กกต.กำหนดไว้อย่างเข้มงวด

          อย่างไรก็ตาม ได้ส่งประกาศแจ้งเตือนพื้นที่ที่มีการจัดการเลือกตั้งทั้ง 140 แห่ง ในการงดจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิอดตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันที่ 27 พ.ย. เป็นต้นไปตามระเบียบและข้อบังคับตามที่ กกต.กำหนด ขณะที่การเตรียมแจกจ่ายหีบบัตรเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้ง และอุปกรณ์ในการจัดการเลือกตั้ง ในวันที่ 27 พ.ย. นั้น ขณะนี้ อบต.ทั้ง 140 แห่งที่จัดการเลือกตั้งได้มีการเตรียมการในด้านต่างๆไว้อย่างเรียบร้อยแล้ว ซึ่ง กกต.ขอนแก่น จะลงพื้นที่กำกับ ควบคุมและให้คำแนะนำ รวมทั้งสังเกตการณ์ในการขั้นตอนต่างๆ ร่วมกับผู้ตรวจการณ์เลือกตั้งและคณะทำงานร่วมทุกฝ่าย เพื่อให้การจัดการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์และยุติธรรม”

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง