ขอนแก่นเห็นชอบให้สถานศึกษา 136 แห่ง เปิดเรียน 1 ธ.ค.นี้ หลังผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้อำนาจผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณา (มีคลิป)

  • สถานศึกษาขอนแก่น ขอเปิดเรียน 1 ธ.ค.นี้ หลังผลการตรวจมาตรฐานความปลอดภัยชุดแรกผ่านเกณฑ์ 136 แห่ง จากทั้งหมด 1,304 แห่ง
  • กำหนดพื้นที่เขื่อนอุบลรัตน์และอ.เมืองขอนแก่น นำร่องท่องเที่ยว ตามนโยบายรัฐบาลรับการเปิดประเทศเฟส 2 เริ่มเดือน ธ.ค. รับฤดูกาลท่องเที่ยวช่วงไฮท์ซีซั่น
  • อนุญาตให้มีการจัดการแข่งขันเรือพายประเพณีประจำปีของ ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น, การประกอบพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • การคุมเข้มในเรื่องร้านอาหารและสถานบริการที่ลักลอบจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลล์
  • เร่งตรวจติดตามและประเมินสถานประกอบการ ร้านค้า ร้านอาหาร ที่พัก โรงแรม รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับนโยบายที่รัฐบาล
  • กำหนด ในการประเมินเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการ SHA Plus และ การประเมิน Thai Stop Covid ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

           เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 26 พ.ย.2564 ที่สำนักงานสาธารณสุข จ.ขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น เปิดเผยว่า ที่ประชุมร่วมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ จ.ขอนแก่น ครั้งที 8/2565 ได้มีการนำเสนอผลการตรวจประเมินมาตรฐานความปลอดภัย ตามระเบียบที่กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข กำหนด ภายใต้การกำกับควบคุมดูแลของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ จ.ขอนแก่น

           โดยจากการลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรฐาน ตามเกณฑ์ที่กำหนด ของสถานศึกษาในทุกสังกัด ในพื้นที่ 26 อำเภอของ จ.ขอนแก่น รวม 1,304 แห่ง พบว่ามีโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งสิ้น 136 แห่ง ดังนั้นโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินได้มีการเสนอขอการเปิดภาคเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาและในช่วงชั้นเรียนตามกลุ่มอายุที่ได้รับวัคซีนครบแล้ว 2 เข็ม ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า คณะครู นักเรียนและบุคคลากรทางการศึกษาได้รับวัคซีนแล้วกว่าร้อยละ 85 ของสถานบันการศึกษาแต่ละแห่ง ดังนั้นการเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 ธ.ค.คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจึงพิจารณาอนุญาตให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกแห่งที่ผ่านเกณฑ์การประเมินในรอบแรก ให้พิจารณาการเปิดภาคเรียนได้ตามความเหมาะสม ส่วนโรงเรียนที่ยังคงตรวจประเมินไม่ผ่านอีกกว่า 1,000 โรงเรียน ก็จะเข้าสู่การประเมินในรอบที่ 2 ตามคำแนะนำและการปรับแก้ตามที่คณะกรรมการประเมินได้กำชับให้มีการปรับปรุงไปแล้วในการตรวจครั้งที่ผ่านมา

           “จะเห็นได้ว่า การประเมินสถานบันการศึกษารอบแรก มีโรงเรียนที่ผ่านการประเมิน อยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาของ สพป.เขต 4, สพม., อบจ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, สังกัดโรงเรียนเอกชน และ โรงเรียนสาธิต มข. ซึ่งขณะนี้ทุกแห่งพร้อมที่จะทำการเปิดการเรียนการสอนแล้ว ซึ่งได้มีการให้อำนาจผู้บริหารสถานศึกษาได้พิจารณาเปิดภาคเรียนตามความเหมาะสม ซึ่งส่วนใหญ่เสนอเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 ธ.ค.

           ขณะเดียวกันในที่ประชุมยังคงมีการพิจารณาอนุญาตและตรวจสอบมาตรการควบคุมความปลอดภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในหลายประเด็น ทั้งการอนุญาตให้มีการจัดการแข่งขันเรือพายประเพณีประจำปีของ ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น, การประกอบพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และการคุมเข้มในเรื่องร้านอาหารและสถานบริการที่ลักลอบจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลล์ ทั้งยังคงให้คณะทำงานจัดงานเฉียงเหนือเฟสติวัล โดย บ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ได้กลับไปทบทวนมาตรการควบคุมการจัดกิจกรรมและนำมาเสนอต่อที่ประชุมในครั้งต่อไป”

           ผวจ.ขอนแก่น กล่าวต่ออีกว่า ขณะนี้จังหวัดได้เสนอให้พื้นที่ อ.เมืองขอนแก่น และ เขื่อนอุบลรัตน์ เป็น 2 พื้นที่ที่เข้าร่วมแผนการดำเนินงานจังหวัดนำร่องด้านการท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งได้กำหนดให้ขอนแก่น อยู่ในกลุ่มจังหวัดที่จะเข้ารับแผนการเกิดประเทศในเดือน ธ.ค.ที่จะถึงนี้ร่วมกันกับอีก หลายจังหวัด ดังนั้นการกำหนดพื้นที่ 2 จุดในการเป็นพื้นที่นำร่อง ซึ่งคณะทำงานร่วมภาครัฐ ภาคเอกชนและ ททท. จะเร่งตรวจติดตามและประเมินสถานประกอบการ ร้านค้า ร้านอาหาร ที่พัก โรงแรม รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับนโยบายที่รัฐบาลกำหนด ในการประเมินเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการ SHA Plus และ การประเมิน Thai Stop Covid ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่ได้มั่นใจในมาตรฐานความปลอดภัยรับฤดูกาลท่องเที่ยวในช่วงไฮท์ซีซั่นปลายปีที่กำลังจะมาถึงนี้ในภาพรวมอีกด้วย

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง