สำเภาทอง@ขอนแก่น

สำเภาทอง@ขอนแก่น

คอลัมน์ “ รู้จริง ถิ่นเฮา
โดย “น้องดอกคูน”
….เรื่องเล่า อ่านสนุก ซอกมุมของบรรพบุรุษ และมองออกไปเบื้องหน้า ในบริบทของ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เมื่อทุกเรื่องม้วนร้อย เป็นมิติเดียวกัน เหลืองสะพรั่งของดอกคูณ และ เสียงแคน แล่นแต้ มาแล้ว………….
     

         บ้านเฮา…บ่ มีเรือสำเภา ดอก เด้อ…

        “เรือสำเภา เป็นสัญญลักษณ์ของการอพยพของคนจีน ที่หนีออกจากจีนแผ่นดินใหญ่ คราวปฏิวัติครั้งใหญ่ เมื่อปี…. ที่คนจีน กระจายตัวออกเดินทาง จากบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเอง ด้วยเรือสำเภา โต้คลื่นลม เสี่ยงโชคชะตาไปตายเอาดาบหน้า จนกลายเป็น คนจีนโพ้นทะเล สร้างตำนาน คนขยัน ตั้งรกราก ทำมาหากิน และเป็นเครื่องหมาย แห่งการทำมาค้าขึ้น

         ในทุกปี สภาหอการค้าไทย จะมอบรางวัลกับผู้นำเบอร์หนึ่งของจังหวัด คือ “รางวัล  สำเภาทอง“ ให้กับ ผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ

         โดยมีเกณฑ์การพิจารณา เป็นกรอบงาน ผ่านสายตา/กลไกของหอการค้าในจังหวัดนั้นๆ ได้แก่ การส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชน ด้วยมิติของการมีส่วนร่วม ความร่วมมือ ด้านการบริหารราชการจังหวัดและความสัมพันธ์+ทัศนคติ

         ขอนแก่นโมเดล  ที่ก่อร่างสร้างแนวคิด และลงมือทำแบบจับต้องได้ กลายเป็นโมเมนตั้ม ที่ตอกย้ำความเข้มแข็งของ ภาคเอกชน ที่เกาะติด แนวคิดเรื่องการออกมาขอพัฒนาเมือง บ้านเกิดตัวเอง

         ผนวกรวมกับการบริหารงานภาครัฐ  จึงเป็นแรงขับเคลื่อนที่ทรงพลัง…

         ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น-ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ได้รับเสียงโหวต  นำเสนอจนได้รับรางวัล “ผู้ว่าราชการจังหวัดสำเภาทอง ประจำปี 2564“

         นอกจากนี้ หอการค้าจังหวัดขอนแก่น  ยังได้รับ สองรางวัล ที่โดนใจ มากๆ คือ “รางวัลหอการค้ายอดเยี่ยดประจำปี 2564“ และ  “การจัดสรรสิทธิประโยชน์กับสมาชิก ได้ยอดเยี่ยม เป็นอันดับหนึ่ง“

         ทำดีกันเถิด สักวัน ฟ้าเห็น ดินเห็นรางวัล“  เป็นกำลังใจแห่งชีวิต  ชาวขอนแก่นเองก็โชคดี ที่มี “พ่อเมือง“  เป็นชาวขอนแก่น-บ้านเฮา เช่นกันเด้อ  ไม่เชียร์คนบ้านเฮา แล้วจะเชียร์ไผล่ะ…..

 

……………………………………………………………………………………………….

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง