ดังไม่หยุด ผัก มข. เคเคยู ใส่ใจยู

S__2318363
ads2500x300

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยกระดับแปรรูปผักปลอดภัย ดันแบรนด์ “เคเคยู ใส่ใจยู” (KKU ใส่ใจ You) พร้อมทำการตลาดสร้างรายได้เกษตรกร

        สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยทุน บพข. โครงการยกระดับอาชีพเกษตรกรเพื่อสร้างรายได้ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม หลังจากดัน “ผักกรอบ” ตอบโจทย์ทุกวัย คนไม่ชอบทานผัก ได้หาแนวทางการแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม ล่าสุดนำผักปลอดภัยในโครงการมาแปรรูปเป็นเมนูคนรักสุขภาพสุดปังทำ “น้ำผัก สกัดเย็น สลัดสุขภาพ” พร้อมดันแบรนด์ เคเคยูใส่ใจยู (KKU ใส่ใจ You) ทำการตลาดส่งเสริมเกษตรกรในโครงการประกอบสัมมาชีพเพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้กับครัวเรือนและกลุ่มเกษตรกรขณะนี้อยู่ในขั้นการทดลอง ทดสอบตลาดพร้อมหาผู้ร่วมทุนทางการตลาดเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรต่อไป

   

ads2500x300
Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง