ด่วน!!! นายกฯแถลงแล้ว..ไม่ล็อกดาวน์ กทม. แต่ปิดเฉพาะจุด

98EF2CF7-7134-4B5B-8EBC-CA130FA462D8

25 มิ.. 2564 เวลา 17.00 . ที่ทำเนียบรัฐบาล  พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แถลงภายหลังประชุมศูนย์ปฎิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศปก.ศบค. และ ที่ปรึกษาด้านสาธารณสุข ศูนย์โควิด-19 ซึ่งมี นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร เป็นประธาน และคณะ เข้าหารือถึงการแก้ไขปัญหาสถานการณ์โควิด-19 และเรื่องวัคซีน ท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียด ที่แพทย์และหลายฝ่ายต้องรองรับสถานการณ์โควิด-19 ในขณะที่หลายโรงพยาบาลปิดรับห้องฉุกเฉิน และห้อง ICU ก็เต็มไปหมดแล้ว รวมไปถึงโรงพยาบาลสนามอีกหลายแห่ง และโรงพยาบาลสนามบุษราคัมจะหมดสัญญาเช่า ประกอบกับจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันมีจำนวน 3,000-4,000 ราย ติดต่อกันมาหลายวันและมีผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็นจำนวนมาก ทำให้บรรดาอาจารย์แพทย์หลายคนเสนอให้ที่ประชุมศบค.พิจารณา ถึงเรื่องการล็อกดาวน์กรุงเทพฯ เพื่อไม่ให้เกิดการเคลื่อนย้ายของประชาชน ไม่ให้เกิดการกระจายเชื้อไปยังต่างจังหวัด

 

ทั้งนี้การประชุมมีมติไม่ล็อกดาวน์กรุงเทพฯ และปริมณฑล และได้สั่งปิดแคมป์คนงานก่อสร้างที่มีการระบาด ในกรุงเทพและปริมณฑล และพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ ประกอบด้วย สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เป็นเวลา 1 เดือน โดยให้กระทรวงแรงงานเข้าไปดูแลแรงงาน ทั้งคนไทย และต่างด้าว 

 

และขอความร่วมมืองดเดินทางเพื่อร่วมกันลดการแพร่กระจายของโรคและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัดกรณีเดินทางไปต่างจังหวัด หากมีความจำเป็นต้องเดินทาง ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัดนั้นๆ โดยสอบถามข้อมูลได้ที่สาธารณสุขจังหวัด/เทศบาล กรณีเดินทางเข้าพื้นที่ กทม. ขอความร่วมมือให้กักตัวเอง 14 วัน งดไปในแหล่งชุมชน และให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง