ผู้ว่าฯขอนแก่นเป็นประธานประชุม กอ.รมน. บริหารจัดการความมั่นคงร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

news2020_Facebook1
ads2500x300

        เมื่อวันพุธที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม กอ.รมน.จังหวัด ขอนแก่น ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่น (กอ.รมน.) ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น/ ผอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมฯ

ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น/ ผอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น
ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น/ ผอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น

        สำหรับการประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงภายในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น รวมทั้งชี้แจงบทบาทของ กอ.รมน.ในการปฏิบัติงานด้านความมั่นคง และการดำเนินโครงการกำกับ ติดตาม และประเมิณผลและเพื่อเป็นการบริหารจัดการความมั่นคงร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติและปรับปรุงแผนงานให้เกิดความมั่นคงในทุกมิติต่อไป

       

ads2500x300
Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง