ดีเปรสชั่น “โคะงุมะ” ผ่านขอนแก่น ทำให้มีน้ำไหลเข้าเขื่อนอุบลรัตน์เพิ่มขึ้น เขื่อนยังรับได้อีก1,500 ล้าน ลบ.ม. (มีคลิป)

1

ดีเปรสชั่น “โคะงุมะ” ผ่านขอนแก่น ทำให้มีน้ำไหลเข้าเขื่อนอุบลรัตน์เพิ่มขึ้น เกษตรกรมีน้ำเพียงพอในการอุปโภค บริโภคและทำนาปี “พิพัทต์” ระบุเขื่อนยังเหลือพื้นที่รับน้ำได้อีกกว่า 1,500 ล้าน ลบ.ม.แม้มีพายุพาดผ่านขอนแก่นในระยะนี้ก็ตาม


        เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 23 มิ.น.2564 นายพิพัทต์ คงสินทวีสุข ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดเผยว่า ขณะนี้ปริมาณน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น มีปริมาณอยู่ที่ 918 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็นร้อยละ 37.7 ของความจุอ่าง ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีที่ผ่านมา ปีนี้ถือว่า ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี คือมีมากกว่าถึง 600 ล้าน ลบ.ม. และในจำนวนนี้ มีน้ำที่สามารถใช้งานได้ 336 ล้าน ลบ.ม. ขณะเดียวกัน เขื่อนฯได้มีการระบายน้ำลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนตามแผนการบริหารจัดการน้ำร่วมกับชลประทานหนองหวายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อยู่ที่ 8 ล้าน ลบ.ม.ต่อวัน สำหรับการใช้ในการอุปโภค บริโภค การรักษาระบบนิเวศน์ในลำน้ำพอง และการผลิตน้ำประปา

นายพิพัทต์ คงสินทวีสุข ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นายพิพัทต์ คงสินทวีสุข ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

        “ขณะนี้ยังมีคงปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนฯอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลจากพายุ ดีเปรสชั่น โคะงุมะ พาดผ่านเขตพื้นที่ในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้มีน้ำไหลเข้าอ่างเพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่องทุกวัน อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์น้ำที่อยู่ในเกณฑ์ปกติทำให้เขื่อนยังสามารถรับน้ำได้อีกกว่า 1,500 ล้าน ลบ.ม.”

        นายพิพัทต์ กล่าวต่ออีกว่า ในระยะนี้เกษตรกรที่อาศัยอยู่บริเวณท้ายเขื่อนฯ จะมีน้ำทำนาปี และปลูกพืช ผัก ชนิดต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากแผนบริหารจัดการน้ำร่วมทุกฝ่ายจะมีน้ำที่เพียงพอต้อภาคการเกษตร รวมไปถึงภาคอุปโภคและบริโภคในระยะนี้

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง