สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น เปิดรับบุคคลทั่วไปเป็น “กรรมการสงเคราะห์”

pinit_kk

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาเป็น “กรรมการสงเคราะห์” เด็กและเยาวชน สำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น

วิธีสมัคร กรอกใบสมัครตามเอกสารด้านล่าง และส่งเอกสารใบสมัครได้ที่ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น เลขที่ 236 หมู่ที่ 19 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โทร. 043-203358 ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 8.30 – 16.30 น.)

สำหรับสิทธิประโยชน์ของกรรมการสงเคราะห์ อาทิ มีสิทธิ์ประดับเข็มเครื่องหมายของกรรมการสงเคราะห์, ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ เป็นต้น

สำหรับรายละเอียดต่างๆ คลิกอ่านได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1xCRGYwJG4sr2Bgy70qewUnj0iaLk2KYf/view?usp=sharing

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง