คืบหน้า!! โครงการขยายผิวจราจร ถ.มะลิวัลย์แก้ทั้งรถติดและน้ำท่วมขัง เสร็จตุลาคมนี้

246568B1-D02C-4884-B70A-CE7AB7E593E4

ผู้ว่าฯ ขอนแก่น ตรวจติดตามผลการก่อสร้างขยายผิวจราจรบริเวณถนนมะลิวัลย์ แก้ปัญหารถติดและน้ำท่วมขังพื้นที่เศรษฐกิจ

      22 ..64 ที่ บริเวณโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจราจรทางหลวงหมายเลข12 ถนนมะลิวัลย์ นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1  เทศบาลตำบลบ้านเป็ด สำนักงานชลประทานจังหวัด สำนักงานโยธาธิการจังหวัด และสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการก่อสร้างขยายผิวจราจรทางหลวงหมายเลข 12 ถนนมะลิวัลย์ เพื่อแก้ปัญหาการจราจรบนถนนสายหลักและแก้ปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่เศรษฐกิจใจกลางเมืองขอนแก่น

       นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การลงพื้นที่ตรวจติดตามบริเวณนี้เป็นจุดรองรับน้ำจากบริเวณที่สูงที่สุดในจังหวัดขอนแก่น คือ สนามบินขอนแก่น และค่าย . 8 ซึ่งเป็นจุดที่เมื่อฝนตกแล้วจะมีน้ำไหลมาบริเวณนี้ และไหลข้ามถนนมา โดยในทุกปีที่ผ่านมา ได้ศึกษาสภาพปัญหาแล้ว พบว่ามีท่อระบายน้ำอยู่เพียงจุดเดียว และไม่เพียงพอต่อการไหลของน้ำ ทำให้ปริมาณน้ำขังท่วมผิวจราจรล้นไปยังฝั่งตรงข้าม ดังนั้น จึงได้มีการบูรณาการร่วมกันครั้งสำคัญของเมืองขอนแก่น ที่เป็นกรณีศึกษาซึ่งได้มีการบูรณาการจากเงินยุทธศาสตร์จังหวัด 77 ล้านบาท เพื่อการบูรณะผิวการจราจรบนถนนมะลิวัลย์ ระยะทาง 2.4 กม. ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำจากจุดที่สูงที่สุดไปยังบึงหนองโคตร โดยบูรณาการร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งมีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ และลดการท่วมขังในเขตเมืองเศรษฐกิจหัวเมืองที่สำคัญ โดยปีนี้เป็นปีแรกที่ได้รับเงินจาก กรมโยธาธิการ จากเดิมที่มีท่อระบายน้ำเพียง 1 จุด จะดำเนินการเพิ่มเป็น 4 จุด โดยในช่วงที่ดำเนินการประชาชนที่สัญจรอาจจะได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบในระหว่างการก่อสร้างเนื่องจากต้องขยายผิวการจราจรควบคู่กับการแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในจุดนี้ ซึ่งแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ยืนยันว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณนี้ โดยสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 25 ตุลาคม 2564

      ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวอีกว่า ขณะนี้แผนงานได้ดำเนินการไปถึง 22% แล้ว และเชื่อมั่นว่าเมื่อโครงการแล้วเสร็จปัญหานี้จะได้รับการแก้ไขอย่างยั่งยืนต่อไปอีกไม่น้อยกว่า 20 ปี เพื่อลดปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน โดยช่วงเดือนกรกฎาคมที่เป็นระยะฝนทิ้งช่วง ได้เร่งรัดการดำเนินการ โดยช่างผู้ควบคุมงานยืนยันว่าการขยายผิวจราจร 12 ช่องจราจรที่หน้าแยก ค่าย .8 จะเป็นรูปเป็นร่างขึ้นอย่างชัดเจน และจุดที่เป็นท่อลอดของน้ำ ที่รองรับน้ำฝนซึ่งเป็น 2 ช่องลอดขนาดใหญ่ จะช่วยบรรเทาและเร่งระบายน้ำจากบริเวณหน้า .8 และหมู่บ้านพงษ์เพชร ซึ่งเป็นจุดที่น้ำท่วมขังประจำ โดยน้ำจะไหลลอดไปตามถนนและไหลเข้าสู่บึงหนองโคตร  แก้มลิงขนาดใหญ่ใจกลางเมืองได้ โดยเทศบาลตำบลบ้านเป็ดได้เตรียมการพร่องน้ำไว้พร้อมแล้ว

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง