โรงแรมโฆษะ จับมือ มข. ดันบริการสุขภาพสู่ “Health for all & Health tourism” (มีคลิป)

16-9.00_00_47_01.Still022

โรงแรมโฆษะ จับมือ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อเป็นศูนย์กลางสุขภาพสำหรับทุกคน และส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ ด้วยบริการครบครันทันสมัยที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายในโรงแรมใจกลางเมือขอนแก่น

       เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ที่ห้องมงกุฎเพชร โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่นนายชาติชาย โฆษะวิสุทธิ์ ประธานกรรมการบริหารโรงแรมโฆษะ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างโรงแรมโฆษะ กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รองศาสตราจารย์ นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และรองศาสตราจารย์ ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการที่ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับโรงแรมโฆษะ ดันบริการสุขภาพสู่ “Health for all & Health tourism” มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย คณะคณะเทคนิคการแพทย์ ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับโรงแรมโฆษะ โดยภายในพิธีได้รับเกียรติจากนายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และนายสมชาย ชมพูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ด้วย

       นายชาติชาย โฆษะวิสุทธิ์ ประธานกรรมการบริหารโรงแรมโฆษะ กล่าวถึงการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อเป็นศูนย์กลางสุขภาพสำหรับทุกคน และส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ หรือ “Health for all & Health tourism” ในครั้งนี้ว่า ในฐานะประธานกรรมการบริหารโรงแรมโฆษะมีความยินดีและภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง กับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการที่เกิดขึ้น บริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นส่วนเสริมสร้างการเข้าถึงการดูแลสุขภาพให้กับประชาชนในทุกกลุ่มทั้งประชาชนทั่วไป ผู้สูงอายุ ตลอดจนนักท่องเที่ยว คนรุ่นใหม่วัยทำงาน รวมทั้งนักกีฬา

       ขณะที่ รองศาสตราจารย์ ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า คณะเทคนิคการแพทย์เป็นคณะวิชาที่มีบทบาทสำคัญในส่งเสริมสุขภาพก่อนการเกิดโรค ตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ ตลอดจนการฟื้นฟูสุขภาพประชาชนในทุกช่วงวัยด้วยการใช้นวัตกรรม “Innovative Healthcare for all ages” ดังนั้น การบริการของ AMS KKU Wellness [email protected] จะเน้นบริการด้านกายภาพบำบัด และนวดแผนไทย โดยจุดเด่นของบริการคือการทำหัตถการโดยนักกายภาพบำบัดผู้เชี่ยวชาญร่วมกับการใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพมาตรฐานและทันสมัยสำหรับการรักษาในระบบต่าง ๆ ได้แก่ ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ เช่น office syndromes หมอนรองกระดูกยื่นปลิ้น กระดูกสันหลังเสื่อม ระบบประสาท เช่น อัมพฤกต์ อัมพาต จากภาวะต่างๆ เช่น โรคหลอดเลือดสมอง การบาดเจ็บไขสันหลัง พาร์คินสัน ร่วมกับการจัดให้มีคลินิกพิเศษไว้บริการเช่น คลินิกนมแม่คลินิกกระดูกสันหลังคด กระดูกสันหลังค่อม คลินิกการบาดเจ็บจากการกีฬา เด็กพัฒนาการช้ารวมถึงปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

       การบริการด้านกายภาพบำบัด ทางคณะเทคนิคการแพทย์ ยังได้จัดให้มีเครื่องมือที่มีมาตรฐาน ทันสมัย และครบครันที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มาไว้บริการ เช่น laser, shockwave, radiofrequency และ ultrasound, combined ultrasound and electrotherapy และ body-weight support system สำหรับการฝึกเดิน ด้านการนวดแผนไทย คณะเทคนิคการแพทย์ มีโปรแกรมทั้งการนวดรักษา และการนวดเพิ่มภูมิคุ้มกันไว้บริการอีกด้วย

       “AMS KKU Wellness [email protected] จึงเป็นบริการทางเลือกที่ดีสำหรับประชาชนทุกกลุ่มให้สามารถดูแล ส่งเสริม ป้องกัน และฟื้นฟูสุขภาพได้ในสถานที่ที่สะอาด สะดวกสบาย และสวยงาม ณ โรงแรมโฆษะ และอีกประการหนึ่งนับว่าข่าวดีสำหรับกลุ่มข้าราชการอย่างยิ่งเนื่องจากการบริการสามารถเบิกได้ตามสิทธิการรักษาทุกรายการ และในช่วงที่สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ระบาดอยู่นั้น ผู้มาใช้บริการไว้ใจการให้บริการที่เคร่งครัดได้ เพราะมีการตรวจคัดกรองบุคคลที่มาใช้บริการตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้ทุกประการ”

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง