ประกาศฉบับที่ 43 จังหวัดขอนแก่น ผ่อนคลายมาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

98329076-4D22-4A66-9DF7-3FAD5BB89E86


Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง