ขอนแก่นประชุมกรรมการโรคติดต่ออนุญาตร้านอาหารเปิดปกติ-ประชุม200คนได้-ปิดรพ.สนาม2

510DE1A0-11D4-43D6-BF0B-46CE1687EF21

ขอนแก่น สั่งปิด รพ.สนามขอนแก่น แห่งที่ 2 แล้ว หลังสถานการณ์ผู้ป่วยรายใหม่ในพื้นที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ร้านอาหารสามารถเปิดให้บริการได้แล้วตามปกติ แต่งดการเล่นดนตรีหรือมหรสพต่างๆอย่างเข้มงวด ด้านการประชุมสามารถจัดได้ไม่เกิน200 คน หากเกิดต้องขออนุญาตเป็นรายๆไป

เมื่อเวลา 17.00 . วันที่ 21 มิ..2564 ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุข .ขอนแก่นนายสมศักดิ์  จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น พร้อมด้วย นพ.สมชายโชติ  ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุข .ขอนแก่น, นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแกน, พญ.นาตยา มิลด์  ผู้อำนวยการ รพ.ขอนแก่น, นายชาญณรงค์  บุริสตระกูลประธานหอการค้า .ขอนแก่น, นพ.ไพบูลย์  ปิยะบัณฑิตกุล ผอ.รพ.ขอนแก่น รามประชุมร่วมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ .ขอนแก่น ครั้งที่22/2564 เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสวิด-19 และการกำหนดมาตรการในด้านต่างๆในพื้นที่โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคจากส่วนงานต่างๆเข้าร่วมประชุม อย่างพร้อมเพรียง

นายสมศักดิ์  จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า วันนี้ขอนแก่นไม่มีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่เกิดขึ้นในพื้นที่ ขณะที่ยอดผู้ป่วยสะสมของการระบาดระลอกใหม่ รวม 567 คนรักษาอยู่ 33 คน ป่ายหายขาดจากอาการแล้ว 549 คน โดยมีผู้เสียชีวิตสะสม 5 คนทั้งหมดต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ดำเนินงานตามมาตรการต่างๆเข้มแข็งและเข้มงวด ขณะที่ความร่วมมือของคนขอนแกนที่ปฎิบัติตามคำแนะนำของทีมแพทย์อย่างรัดกุม จนทำให้จังหวัดถูกจัดอันดับลดลงและมีการกำหนดมาตรการที่ผ่อนคลายเพิ่มมากขึ้น

ซึ่งที่ประชุมวันนี้นอกจากการอนุญาตให้จัดการประชุมสัมมนา ตามการเสนอเรื่องของหน่วยงานต่างๆขึ้นมาแล้ว ยังคงมีการขยายจำนวนผู้ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมจากเดิมจังหวัดกำหนดไว้ 50 คนให้เป็นไม่เกิน 200 คน หากเกินจำนวนที่กำหนดจะต้องขออนุญาตเป็นรายๆไป และการจัดกิจกรรมต้องปฎิบัติตามาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ที่ประชุมยังได้มีการพิจารณาให้ร้านอาหารกลับมาเปิดให้บริการได้อีกครั้ง โดยห้ามเล่นแสดงดนตรี จัดคอนเสริ์ต หรือมหรสพต่างๆเด็ดขาด ขณะที่ผับ บาร์ และดิสโก้เธครวมไปถึงบ่อนไก่ และมวยตู้ รวมทั้งร้านเกมส์อินเตอร์เน็ต หรือสวนสนุกยังคงไม่อนุญาตให้เปิดบริการ ขณะเดียวกันจากสถานการณ์ที่คลี่คลายลง จึงได้ขอมติที่ประชุมปิดโรงพยาบาลสนาม .ขอนแก่น แห่งที่ 2 พุทธมณฑลอีสานที่จังหวัดได้จัดตั้งขึ้นเนื่องจากสถานการณ์ในภาพรวมคลี่คลายลง และโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 1 ที่หอพักที่26 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยังคงสามารถรับผู้ป่วยได้อีกจำนวนมาก ที่ประชุมจึงมีมติปิดโรงพยาบาลสนามดังกล่าวและให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานจาก อบจ.ขอนแก่น และ รพ.สิรินธร .ขอนแกน กลับต้นสังกัดและปฎิบัติหน้าที่ปกติตามเดิม

ผวจ.ขอนแก่น กล่าวต่ออีกว่า มาตรการที่ผ่อนคลายต่างๆนั้นทั้งหมดจะยังยึดคำสั่งของรัฐบาล และ ศบค.อย่างรัดกุม เราจะไม่ฝ่าฝืนหรือกระทำการใดที่ขัดต่อคำสั่งของส่วนกลาง และการผ่อนคลายตามมติที่ประชุมวันนี้ในทุกเรื่อง จะมีคณะทำงานออกตรวจมาตรฐานการให้บริการว่าสามารถปฎิบัติตามได้เกณฑ์และมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขที่กำหนดหรือไม่ หากฝ่าฝืนหรือพบข้อบกพร่องใดๆก็จะมีความผิดตามกฎหมายควบคุมโรคทันที

อย่างไรก็ตามที่ประชุมยังได้รับทราบและให้ความเห็นชอบตามที่เทศบาลนครขอนแก่นเสนอขอจัดซื้อวัคซีนทางเลือกจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน 100,000 โดส โดยมอบหมายให้คณะทำงานดำเนินการตามระเบียบและขั้นตอน รวมทั้ข้อกฎหมายต่างๆที่กำหนดไว้ในภาพรวม

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง