ขอนแก่นเพิ่มเที่ยวบินเชื่อมภูมิภาคคึกคัก พร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 1 ธ.ค.นี้ (มีคลิป)

ขอนแก่น เพิ่มเที่ยวบินเชื่อมต่อภูมิภาครับฤดูท่องเที่ยวช่วงไฮท์ซีซั่นไป-กลับ วันละ 22 เที่ยวบิน ขณะที่ ผู้ว่าฯ คุมเข้มทุกมาตรการ รองรับฤดูกาลท่องเที่ยว โดยเฉพาะชาวต่างชาติ ที่ ศบค.และ ททท.กำหนดให้ขอนแก่นรับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ในระยะที่ 2 เริ่ม ธ.ค.นี้พร้อมกันกับอีก 16 จังหวัดทั่วประเทศ

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 13 พ.ย.2564 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการเดินทางด้วยสายการบินพาณิชย์ หลังเริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวรับช่วงไฮท์ซีซั่นช่วงสิ้นปี ที่พบว่ามีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางด้วยเที่ยวบินพาณิชย์เข้าสู่ จ.ขอนแก่น จากภูมิภาคต่างๆตามเส้นทางการบิน ในระยะนี้อย่างเนืองแน่น ภายใต้มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวด ตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุข จังหวัด และสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า จากการตรวจสอบตารางการบินของสายการบินพาณิชย์ทุกสายการบิน ในเดือน พ.ย.พบว่ามีการเปิดทำการบิน แบบไปและกลับ ในเส้นทาง กรุงเทพฯ ทั้งจากสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมือง มาที่ จ.ขอนแก่น รวมไปถึงเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างภูมิภาคทั้งจากเชียงใหม่, ภูเก็ต และหาดใหญ่ มากถึงวันละ 22 เที่ยวบิน โดยมีจำนวนผู้โดยสารทำการบินมากับสายการบินพาณิชย์ในเส้นทางต่างๆเกือบ 100% ของแต่ละเที่ยวบิน

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น
นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น

และในเดือน ธ.ค.จะมีการเพิ่มความถี่เที่ยวบินของบางสายการบินในการให้บริการที่เพิ่มขึ้น รวมไปถึงการเพิ่มเที่ยวบินเชื่อมต่อระห่างภูมิภาคในสนามบินต่างๆที่เพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเดินทางและมาตรการผ่อนคลายภายใต้มาตรการคุมเข้มความปลอดภัย ที่สายการบินและจังหวัดยังคงเข้มงวดในทุกมาตรการ ประกอบกับการเตรียมตัวของนักเดินทางที่มีการเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆมาอย่างครบถ้วน ดังนั้นการที่ ศบค.และ ททท.ได้จัดให้ขอนแก่น เป็นกลุ่มจังหวัด ระยะที่ 2 ของการให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ได้โดยเริ่ม ตั้งแต่เดือน ธ.ค.เป็นต้นไป ขณะนี้ทุกภาคส่วนของจังหวัดพร้อมแล้วในการที่จะรองรับการเปิดประเทศและกระตุ้นเศรษฐกิจในด้านต่างๆที่จะเกิดขึ้นในฤดูกาลท่องเที่ยวที่กำลังจะมาถึง

“ศบค.และ ททท.ได้ประกาศเปิดจังหวัดนำร่องท่องเที่ยวระยะ 2 เพิ่มอีก 16 จังหวัด ในช่วงระหว่างวันที่ 1 – 31 ธ.ค. 2564 ตามหลักเกณฑ์กำหนดพื้นที่นำร่องด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ เป็นเมืองหลักหรือจังหวัดที่มีสัดส่วนรายได้ จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งหมด มีสินค้าการท่องเที่ยวด้านศิลปวัฒนธรรม และ เป็นจังหวัดที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ประกอบด้วยเชียงราย ,แม่ฮ่องสอน, ลำพูน,ขอนแก่น,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,นราธิวาส,ยะลา, สุโขทัย,เพชรบูรณ์,ปทุมธานี,พระนครศรีอยุธยา ,แพร่ ,ตรัง ,พัทลุง และ สงขลา

ซึ่งมาตรฐานที่รัฐบาลกำหนด โดยเฉพาะ กับ SHA (PLUS) สถานประกอบการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องพร้อมที่จะรองรับและต้อนรับนักเดินทางทั้งในประเทศและต่างประเทศในการที่จะเดินทางมาท่องเที่ยว มาประชุมสัมมนา หรือเข้ามาในพื้นที่เพื่อพักผ่อนและร่วมกิจกรรมในด้านต่างๆตามที่กำหนด ซึ่งด่านตรวจว่าด้วยการควบคุมโรคทั้งที่ท่าอากาศยาน จ.ขอนแก่น และสถานประกอบการต่างๆ ยังคงต้องขอตรวจสอบเอกสารการรับวัคซีน หรือเอกสารการตรวจต่างๆ ตามาตรฐานความปลอดภัยอย่างเข้มข้นและเข้มงวดทุกจุด”

ผวจ.ขอนแก่น กล่าวต่ออีกว่า ความคุ้นชินในมาตรการป้องกัน ทั้งการสวมใส่หน้ากากอนามัย,การเว้นระยะห่าง และการปฎิบัติตนเพื่อเป็นการป้องกันตนเองจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ควบคู่กับทุกภาคส่วนได้บังคับใช้มาตรการป้องกัน และจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวด ดังนั้นด้วยความร่วมมือร่วมใจของคนขอนแก่นและสถานประกอบการทุกแห่งที่แสดงถึงมาตรฐานความปลอดภัยที่ได้ดำเนินการมาอย่างจริงจังจะเป็นตัวกระตุ้นและแสดงถึงศักยภาพของเมืองในการที่จะรองรับนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศตามแผนการเปิดประเทศ ตามที่รัฐบาล และ ศบค.ได้กำหนดไว้ได้อย่างปลอดภัยในภาพรวม

         

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง