ดีเดย์ 15 พ.ย. ขอนแก่นปรับสูตรฉีดวัคซีนทั้งจังหวัด (มีคลิป)

ขอนแก่น จัดเต็มวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบทุกสูตร ตามที่ ศบค.กำหนด ดีเดย์ 15 พ.ย. ทุกหน่วยฉีดวัคซีนทั้งจังหวัด ขณะที่ยอดรวมผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนขณะนี้มากกว่า 9 แสนคน เกือบ 73% แล้ว

           เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 12 พ.ย.2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่หน่วยบริการวัคซีนป้องกันโควิด-19 ทั้ง 26 อำเภอของ จ.ขอนแก่น ยังคงให้บริการวัคซีนป้องคิด-19 ทั้งเข็ม 1 และเข็ม 2 ตามที่รัฐบาล โดย ศบค.ได้พิจารณาจัดสรรให้กับ จ.ขอนแก่น โดยมีประชาชนชาวขอนแก่น ทยอยเข้ารับบริการวัคซีนกันอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน ไม่ว่าจะเป็นที่หอประชุมเทศบาลเมืองเมืองพล ในความรับผิดชอบของ อ.พล, หอประชุมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในความรับผิดชอบ ของ รพ.ขอนแก่น, รพ.ชุมแพ.รพ.ภูเวียง, รพ.บ้านไผ่, รพ.โนนศิลา และหน่วยบริการวัคซีนต่างๆตามที่คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ จ.ขอนแก่นได้กำหนดไว้

              นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า ขณะนี้ชาวขอนแก่น เข้ารับการฉีดวัคซีนแล้วเกือบ 73% ของกลุ่มเป้าหมาย โดยมีประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนแล้วรวม 912,861 คน จากจำนวนประชากรเป้าหมาย 1,256,172 คน คงเหลือประชาชนที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนอยู่ที่ 343,311 คน ดังนั้นการทำงานเชิงรุกของหน่วยบริการด้านสาธารณสุขคือการเฟ้นหาบุคคลให้เข้ามารับการฉีดวัคซีนตามที่รัฐบาลจัดสรรกันให้มากและเร็วที่สุดตามเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งในระยะแรกคนขอนแก่นเข้ารับการฉีดวัคซีนตามเป้าหมายแล้วคือร้อยละ 70 และในระยะที่ 2 คือในเดือน ธ.ค.คนขอนแก่นในกลุ่มเป้าหมาย 1.2 ล้านคนจะต้องรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ทั้ง 2 เข็มให้ได้ 100%

              “จังหวัดได้ประสานงานร่วมกับ สสจ.และคณะกรรมกาควบคุมโรคติดต่อระดับจังหวัดในการขานรับนโยบายของ รัฐบาลและ ศบค.ในการเปิดให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนสูตรใหม่ คือทุกคนสามารถที่จะเลือกได้ว่าจะรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 รูปแบบใด ทั้งแบบที่ 1 คือเข็มที่ 1 ชิโนแวค เข็มที่ 2 แอสต้าเซเนก้า แบบที่ 2 คือแอสตร้าเซเนก้า ทั้ง 2 เข็ม และแบบที่ 3 คือ เข็มที่ 1 แอสตร้าเซเนก้า เข็มที่ 2 ไฟเซอร์ โดยจะเริ่มให้บริการในรูปแบบดังกล่าวพร้อมกันทั้งจังหวัดในวันที่ 15 พ.ย. ตามลำดับบัญชีรายชื่อที่ยังคงดำเนินการฉีดอยู่ในขณะนี้

              และในวันที่ 17 พ.ย.เป็นต้นไปจะเป็นการเปิดโอเพ่นให้กับคนขอนแก่น รวมไปถึงคนในพื้นที่จังหวัดต่างๆที่สามารถมารับการฉีดวัคซีน ทั้ง 3 รูปแบบตามที่กำหนดไว้ เพื่อให้เกิดการสร้างภุมิคุ้มกันหมู่ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้ขยายวงกว้างและครอบคลุมทุกพื้นที่ของจังหวัดให้มากที่สุด โดยการเข้ารับวัคซีนนั้นไม่จำกัดเฉพาะปีระชาชนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในขอนแก่นเท่านั้น ท่านใดที่เข้ามาในเขตขอนแก่นและต้องการเข้ารับบริการวัคซีนในแบบต่างๆสามารถที่จะลงทะเบียนและประสานงานกับหน่วยฉีดวัคซีนได้โดยทันทีโดยไม่ต้องรอ”

 

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง