ความดี.. มีไว้ รำลึกถึง @ขอนแก่น

ความดี.. มีไว้ รำลึกถึง @ขอนแก่น

คอลัมน์ “ รู้จริง ถิ่นเฮา
โดย “น้องดอกคูน”
….เรื่องเล่า อ่านสนุก ซอกมุมของบรรพบุรุษ และมองออกไปเบื้องหน้า ในบริบทของ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เมื่อทุกเรื่องม้วนร้อย เป็นมิติเดียวกัน เหลืองสะพรั่งของดอกคูณ และ เสียงแคน แล่นแต้ มาแล้ว………….
     

          ทุกชาติพันธุ์มีรากเหง้า  เหมือนบ้านเรา มี ปู่ ย่า ตา ยาย… ที่ลูกหลาน เคารพ นับเป็นมงคลแห่งชีวิต แห่งความกตัญญู  นำความเจริญมาสู่ ตัวเราและครอบครัว….

         ดอกไม้“ เป็นตัวแทน การแสดงออก  ความรัก ความเคารพ ความอาลัย……

         ช่อดอกไม้“  ใช้ในงานมงคล ความยินดี เห็นหนุ่ม ถือช่อดอกไม้ ไปมอบสาวๆ ดูชุ่มชื่น หัวใจดีจัง

         พวงมาลัย“ แสดงออกถึง ความเคารพ กราบแม่-พ่อ ไหว้พระ

         พวงหรีด “  แสดงออกถึง ความอาลัย  ความสูญเสีย

         พวงมาลา “ แสดง ความ เคารพ ในคุณงาม ความดี ที่มีต่อประเทศชาติ บ้านเมือง

          พลิกปฏิทิน เดือนตุลาคม ที่ผ่านมา มีวันสำคัญ ของ บุคคลสำคัญ ของชาวไทย หลายวันด้วยกัน อาทิ

01 ตุลาคม : วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว

          คุณูปการ ต่อบ้านเมือง แผ่นดินไทย  :   ทรงตั้งโรงกษาณ์ ผลิตเหรียญ เพื่อทดแทนการใช้เงินพดด้วง แห่งแรก, จัดตั้งโรงอักษรพิมพการ เพื่อพิมพ์  “ราชกิจจานุเบกษา “ เพื่อประกาศข่าวสารทางราชการ ให้รับทราบโดยทั่วกัน,เกิดสัญญาทางไมตรีและการค้าฉบับแรก กับอังกฤษ เป็นชาติแรก ชื่อ   “สัญญาบาวริ่ง “ และ ความทรงจำของชาวไทย เรื่องการทรงเป็นนักดาราศาสตร์ของพระองค์ท่าน จนเป็นเรื่องเศร้าทั้งแผ่นดิน “ตะวันดับที่หว้ากอ“ เป็นอาทิ

          ล้นเกล้า รัชกาลที่ 4 ทรงครองราชย์ 17 ปี 182 วัน

******************************************

13 ตุลาคม : วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ  มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้

          ล้นเกล้า รัชกาลที่ 9  ทรงครองราชย์  70  ปี  179 วัน

******************************************

21 ตุลาคม : วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

          “วันพยาบาลแห่งชาติ  ทรงเป็นต้นแบบของการพัฒนาบุคคลากรทางการแพทย์ เป็นความหวัง ของคนไทย  สมยุค โควิด-19

******************************************

23 ตุลาคม :  วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

          น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ “วันปิยมหาราช“  เลิกทาส  เป็นคุณแก่พสกนิกร ทั่วหล้า ในเอนกอนันต์ประการ  บริเวณหน้า ศาลากลางจังหวัดทุกแห่ง ทั่วประเทศ จึงมีอนุสาวรีย์ของพระองค์ท่าน ให้เคารพ สักการะ ทุก 23 ตุลาคม ของทุกปี

          ล้นเกล้า รัชกาลที่ 5  ทรงครองราชย์  42  ปี 

******************************************

          ทุกชาติพันธุ์มีรากเหง้า  เหมือนบ้านเรา มี ปู่ ย่า ตา ยาย… ที่ลูกหลาน เคารพ นับเป็นมงคลแห่งชีวิต แห่งความกตัญญู  นำความเจริญมาสู่ ตัวเราและครอบครัว….

          บูรพกษัตริย์ ทุกพระองค์ ของแผ่นดินไทย ล้วน มีคุณูปการ ต่อชาติบ้านเมือง  เทิดไว้เหนือเกล้า….คนดี มีไว้รำลึกถึง……

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง