ขอนแก่น-PEAจัดกิจกรรมร่วมทำความดีในโครงการ “PEAใส่ใจทุกชีวิตบริจาคโลหิต 10 ล้าน ซีซี”  ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น

1
ads2500x300

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2564 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดรายงานว่าที่ผ่านมา ในวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น โดยนายทูล หาวิชา ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น  พร้อมด้วยนายณรงค์ ณราชสีมา รองผู้จัดการฯ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง pea ร่วมกับศูนย์คลังเลือดกลาง,โรงพยาบาลขอนแก่น ,กรมทหารราบที่ 8 ค่ายสีหราชเดโชไชย และวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น  ร่วมทำความดี ด้วยการบริจาคโลหิต ในโครงการ “PEA ใส่ใจทุกชีวิตบริจาคโลหิต 10 ล้าน ซีซี” เพื่อสนับสนุนโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร 2 สำนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น ภายในกิจกรรมครั้งนี้ ได้มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมใจบริจาคโลหิต จำนวน 62 คน  ได้ปริมาณโลหิตทั้งสิ้น จำนวน  24,700 ซีซี

นายทูล หาวิชา ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ดำเนินโครงการ “PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี” อย่างต่อเนื่องพร้อมกันทั่วประเทศเป็นประจำทุกปี สนับสนุนโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย โรงพยาบาลประจำจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ช่วยเหลือผู้ที่มีความจำเป็นต้องรับโลหิตในการรักษาโรคและให้พนักงาน ลูกจ้าง ครอบครัวของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมถึงประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการบริจาคโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยและโรงพยาบาล ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมการมีจิตสาธารณะ

สำหรับในปี 2563 PEA ได้เริ่มรับบริจาคโลหิตตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม ได้มากถึง 14,664,017 ซีซี จากความร่วมมือร่วมใจของผู้บริหารและพนักงาน PEA ทั่วประเทศ จึงได้จัดพิธีส่งมอบโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย และPEA จะมุ่งมั่นดำเนินโครงการรับบริจาคโลหิต อย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนสภากาชาดไทยต่อไป.

      

ads2500x300
Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง