ขอนแก่นพร้อมรับเฟรชชี่ มข. และนร.นายสิบ รายงานตัวประจำภาคเรียนที่ 1/2564 ด้วยมาตรการคุมเข้มอย่างเข้มงวด (มีคลิป)

news2021_facebook_new

ขอนแก่นพร้อมรับเฟรชชี่ มข. และ นักเรียนนายสิบ รายงานตัวประจำภาคเรียนที่ 1/2564 ด้วยมาตรการคุมเข้มอย่างเข้มงวด ผู้ว่าฯ ย้ำชัด งดจัดกิจกรรมรับน้องเด็ดขาดเว้นแต่ได้รับการขออนุญาตอย่างถูกต้อง ขณะที่ผู้ป่วยโควิด-19 ระลอกใหม่รักษาหายขาดแล้วกว่า 500 ราย

        เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 16 มิ.ย.2564 ที่ศาลากลาง จ.ขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น ในฐานะ นายกเหล่ากาชาด จ.ขอนแก่น นำคณะกรรมการเหล่ากาชาด จ.ขอนแก่น รับมอบไข่ไก่ น้ำดื่มและหน้ากากอนามัย จากนายอรรถพล ดูงาม ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงงานผลิตอาหารสัตว์ขอนแก่น ตามโครงการ “ส่งมอบอาหารจากใจ ร่วมต้านภัย covid-19” ส่งมอบให้กับเหล่ากาชาด จ.ขอนแก่นในการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และผู้ยากไร้ในพื้นที่ตามแนวทางที่เหล่ากาชาด จ.ขอนแก่น กำหนด

        นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า ต้องขอชื่นชมความร่วมมือและความพร้อมใจของชาวขอนแก่นที่ปฎิบัติตามมาตรการต่างๆจนทำให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่สามารถที่จะควบคุมได้อย่างเข้มงวด โดยจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงทุกวัน ขณะที่ผู้ป่วยได้รับการรักษาจนหายขาดจากอาการแล้วและแพทย์ได้อนุญาตให้กลับบ้านได้มีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อพบว่า ขอนแก่นพบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ลงวันที่ 15 มิ.ย.รวม 2 ราย ทำให้ยอดจำนวนผู้ป่วยสะสมขณะนี้อยู่ที่ 572 ราย ในจำนวนนี้รักษาหายขาดจากอาการและแพทย์ได้อนุญาตให้กลับบ้านได้แล้ว 535 ราย รักษาอยู่ที่ โรงพยาบาลต่างๆ 34 ราย และเสียชีวิต 3 รายซึ่งผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่นั้นพบว่าติดเชื้อมาจากต่างพื้นที่ซึ่งแสดงให้ว่าการควบคุมสถานการณ์และการไม่ระบาดในเขตจังหวัดนั้นยังไม่มีเกิดขึ้น

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น
นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น

        “เช่นเดียวกันกับการเข้ารับการฉีดวัคซีน ที่ขณะนี้พบว่าคนขอนแก่นตามระบบทะเบียนราษฎร์ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรกและเข็มสองแล้วรวมกว่า 110,000 ราย ซึ่งเป็นไปตามแนวทางที่คณะทำงานกำหนดเช่นกัน ตามการได้รับการจัดสรรวัคซีนและการพิจารณาฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ บุคลากรด่านหน้า กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคและกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งภายในเดือน ส.ค.ชาวขอนแก่น ร้อยละ 70 หรือประมาณ 1.2 ล้านคนจะต้องได้รับวัคซีนเข็มแรกอย่างครบถ้วนได้อย่างแน่นอน ซึ่งเมื่อทุกคนปฎิบัติตามก็จะส่งผลถึงมาตรการที่ผ่อนคลาย โดยเฉพาะกับการประชุมสัมมนา ที่ทยอยส่งเรื่องมาขอรับการพิจารณาจัดการประชุม จัดแสดงสินค้า จัดนิทรรศการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคณะทำงานจะทำการพิจารณาและลงพื้นที่ตรวจประเมินตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวด และในช่วงปลายเดือนนี้ต่อเนื่องถึงต้นเดือน ก.ค. ชาวขอนแก่น ก็จะต้องต้อนรับลูก-หลาน คือกลุ่มเฟรชชี่ น้องใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ได้ส่งเรื่องในการขอจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ แบบนิวนอร์มอล ด้วยการกำหนดปฎิทินให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ได้มารายงานตัวต่อคณะและ มข. และจัดกิจกรรมแบบวิถีใหม่ คือการประชุมและพูดคุยตามรอบเวลาและกำหนดจำนวนคนเท่านั้น โดยจังหวัดมีคำสั่งห้ามการจัดกิจกรรมรับน้อง กิจกรรมเชียร์หรือกิจกรรมต่างๆนอกจากการอนุญาตอย่างเด็ดขาด โดยจะมีเจ้าหน้าที่จากฝ่ายสาธารณสุขเข้าไปกำกับควบคุมอย่างเข้มงวด เนื่องจากมีจำนวนนักศึกษาที่จะเดินทางมาร่วมปฐมนิเทศและรับทราบถึงนโยบายของคณาจารย์รวมหลายพันคน”

        ผวจ.ขอนแก่น กล่าวต่อว่า มข.จะกำหนดจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและรายชั่วโมงจำกัดชั่วโมงละ 1,000 พัน ตามอัตราความจุและการเว้นระยะห่างตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวด เมื่อปฐมนิเทศเสร็จก็จะต้องแยกย้ายกลับคณะทันที และงดกิจกรรมต่างๆที่นอกเหนือจากนี้โดยเด็ดขาด ดังนั้นเฟรชชี่น้องใหม่ที่จะต้องมาร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศและรายงานตัว จะต้องเดินทางเข้า ขอนแกนก่อนล่วงหน้า 14 วันเพื่อกักตัวและปฎิบัติรามระเบียบที่ทางจังหวัดและ มข.กำหนดไว้อย่างเข้มงวด เช่นเดียวกับนักเรียนนายสิบตำรวจที่จังหวัดได้พิจารณาอนุมัติให้นักเรียนนายสิบประจำปีการศึกษา 2564 ได้เข้ารายงานตัวเช่นกัน ซึ่งศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 4 จะต้องกักตัวนักเรียนนายสิบทุกนาย ไว้ภายในศูนย์ฝึกฯห้ามให้นักเรียนออกนอกเขตพื้นที่ในช่วงของการกักตัวเด็ดขาด ซึ่งสถาบันการศึกษาทั้ง 2 แห่งพร้อมที่จะปฎิบัติตามคำสั่งของจังหวัดและคณะกรรมการควบคุมโรคในภาพรวมทั้งหมด

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง