ขอนแก่นประกาศฯควบคุมโรคฉบับที่ 41 ยังคงห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มคนมากกว่า 50 คน เว้นแต่ได้รับอนุญาต

news2021_facebook_new

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น และผู้อำนวยการศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น ได้ลงนามในประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ 41)

โดยมีสาระสำคัญคือ
– ยังคงให้ประชาชนสวมหน้ากากอนมัยหรือหน้ากากผ้าเมื่ออยู่นอกเคหสถานหรืออยู่ในที่สาธารณะ
– ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนการรวมกันมากกว่า 50 คน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นกิจกรรมในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นสถานที่กักกันโรค โดยให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด
– ยังคงปิดสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานประกอบกิจกรรมอาบน้ำ อาบอบนวด หรือที่มีลักษณะคล้ายกัน
– งดจำหน่ายและดื่มสุราในร้านอาหาร
– อนุญาตให้ร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เก็ต ตลาดนัดกลางคืน ตลาดโต้รุ่ง ถนนคนเดิน เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้นๆ โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนด
– ยังคงให้ประชาชนงดจัดกิจกรรมทางสังคมในลักษณะที่เป็นงานสังสรรค์ งานเลี้ยง หรืองานรื่นเริง
– ยังคงให้งดการจัดคอนเสิร์ต รถแห่ โรงมหรสพ ยกเว้นโรงภาพยนตร์ให้เปิดดำเนินการได้ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด

รายละเอียดอื่นๆ คลิกอ่านประกาศ

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง