ขอนแก่นประกาศควบคุมโรคฯ ฉบับที่ 55 ร้านอาหารยังคงห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน (ตั้งแต่ 1 พ.ย. 64 เป็นต้น)

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง