ขอนแก่นพร้อมเปิดภาคเรียน ทั้งระบบ 14 มิ.ย. ตามที่ ศธ.กำหนด (มีคลิป)

news2021_facebook_new

ขอนแก่นพร้อมเปิดภาคเรียน ทั้งระบบ 14 มิ.ย. ตามที่ ศธ.กำหนด ผู้ว่าฯย้ำชัดมาตรฐานความปลอดภัยการ์ดห้ามตกเด็ดขาด มั่นใจผู้ปกครอง-นักเรียน-คณะครู ปฎิบัติตามมาตรการอย่างเข้มงวด

        เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 11 มิ.ย. 2564 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น เปิดเผยว่า สำนักงานศึกษาธิการ จ.ขอนแก่น ได้มีการสรุปรายงานผลการดำเนินการด้านการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนประจำปี 2564 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดในการเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2564 พร้อมกันทั้งประเทศ ซึ่งขณะนี้พบว่าโรงเรียนทุกแห่งในเขต จ.ขอนแก่น ได้ลงทะเบียนและรายงานสถานะความพร้อมผ่าน แอปพลิชั่น THAI STOP COVID เรียบร้อยแล้วทั้งหมด และคณะกรรมการควบคุมโรค ทั้งจากส่วนกลางและระดับอำเภอได้ลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุข ตามขั้นตอนต่างๆที่ กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้ ซึ่งโรงเรียนทุกแห่งและทุกระดับมีการจัดทำตามมาตรการดังกล่าวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างครบถ้วน และพร้อมที่จะเปิดทำการเรียนการสอน พร้อมกันในวันที่ 14 มิ.ย.ที่จะถึงนี้

        “ขอนแก่นได้รับรายงานว่า มีการขออนุญาตเปิดทำการเรียนการสอน ในวันที่ 1 มิ.ย. จำนวน 454 โรงเรียน และในวันที่ 14 มิ.ย. 904 โรงเรียน ในพื้นที่ 26 อำเภอของจังหวัด ตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดและคณะทำงานได้มีการตรวจประเมินในด้านต่างๆในภาพรวมแล้ว ดังนั้นขอยืนยันและให้ความมั่นใจว่า บุตร-หลาน ของทุกท่านจะเข้าทำการเรียนการสอน ตามที่สถานบันการศึกษาได้กำหนดตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด ทั้งการเรียนแบบออนไลน์ ออนไซต์ หรือการเรียนที่โรงเรียน ซึ่งแต่ละโรงเรียนได้ทำแผนเสนอขึ้นมาแล้วและมีการอนุมัติให้เปิดภาคเรียนแล้ว ดังนั้นจากนี้ไปคือการที่คณะทำงานจะเข้าไปตรวจติดตามทุกมาตรการของสถาบันการศึกษาทุกแห่งเพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อผู้ปกครองว่าโรงเรียนทุกแห่งการ์ดไม่ตกอย่างเข้มงวด”

        ผวจ.ขอนแก่น กล่าวต่ออีกว่า นอกจากโรงเรียนต่างๆจะเปิดทำการเรียนการสอนในวันที่ 14 มิ.ย.ที่จะถึงนี้แล้ว ยังคงมีมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยต่างๆที่ตั้งอยู่ในเขต จ.ขอนแก่น ที่จะเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2564 ด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดในการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หลายพันคนที่ขอนแก่น ตามมาตรการที่เสนอขึ้นมา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความผ่อนคลายมาตรการหลังจากที่การที่คนขอนแก่นพร้อมใจกันฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 และปฎิบัติตนตามาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดตามที่แพทย์แนะนำจนกลายเป็นความคุ้นชินและถือปฎิบัติกันอย่างเข้มแข็งทุกวัน ดังนั้นในการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกแห่งที่กำลังจะเกิดขึ้นจะเป็นนิมิตรหมายที่ดีในการจัดการเรียนการสอนแบบวิถีใหม่นิวนอร์มอล ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของชาวขอนแก่นทุกคน

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง