ขอนแก่น รองผู้ว่าฯคิดค้นยาสมุนไพรรักษาโรคลัมปีสกินในโค (มีคลิป)

1

“นายสุเทพ มณีโชติ” รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นำยาสมุนไพรที่คิดต้นขึ้นมา ทำให้กับโคที่ติดเชื้อโรคลัมปีสกิน เพื่อให้ชาวบ้านได้ทดลองนำไปใช้ หลังประสบความสำเร็จไปแล้ว ขณะที่สถานการณ์ พบการแพร่ระบาดแล้ว 25 อำเภอ

      เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 9 มิ.ย. 64 นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนายประจวบ รักแพทย์ นายอำเภอน้ำพอง และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอน้ำพอง ลงพื้นที่ตรวจสอบคอกวัวของนายอุบล สนิทนิตย์ ผู้ใหญ่บ้านหนองหว้า ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น จากกรณีที่มีข่าวเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวที่อำเภอน้ำพอง ต้องซื้อยาฆ่าเชื้อฉีดรักษาวัวติดเชื้อลัมปีสกินเอง เนื่องจากยังไม่ได้รับวัคซีคป้องกันโรค จึงได้ลงพื้นที่เพื่อให้คำแนะนำแก่เกษตรกรในการดูแลเบื้องต้นในการป้องกัน การทำความสะอาดคอกวัว ฉีดยาพ่นฆ่าเชื้อโรค ยาฆ่าแมลง พร้อมแนะนำให้กางมุ้งให้กับสัตว์ เนื่องจากพบว่าเป็นแมลงดูดเลือดเป็นพาหนะสำคัญในการแพร่เชื้อ หากเกษตรกรโคกระบือป่วยให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทันที ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้นำสมุนไพรสูตรพิเศษที่ใช้ในการรักษาไข้งูสวัดในคน มาทาเพื่อรักษาให้กับวัว โดยส่วนผสมประกอบด้วย รังปลวกที่อยู่ตามต้นไม้นำมาเผา และผสมกับน้ำหุงข้าว อัตราส่วนรังปลวก 1 กก./น้ำหุงข้าว 3 ลิตร ผสมกันแล้วนำมาทาบริเวณผิวหนังที่เป็นตุ่มตามลำตัวของวัว ทาเช้า กลางวัน เย็น

นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

      สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกิน (LSD) ในจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นมีประชากรโคเนื้อจำนวน 234,480 ตัว โคนม จำนวน 38,570 ตัว และกระบือ จำนวน 39,081 ตัว พบการระบาดในโคเนื้อ ครั้งแรกเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 ที่อำเภอบ้านฝาง รวมพบการระบาดในพื้นที่ทั้งสิ้นจำนวน 25 อำเภอ 211 ตำบล จำนวน 500 หมู่บ้าน (ยกเว้นอำเภอหนองนาคำยังไม่มีรายงานการพบโรค) จำนวนสัตว์ป่วยทั้งหมด 2,588 ตัว ได้แก่ โคเนื้อ จำนวน 2,485 ตัว โคนม จำนวน 75 ตัว และกระบือ จำนวน 28 ตัว ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่นได้ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาโรคลัมปี สกิน โดยการรักษาพยาบาลสัตว์ป่วยแก่เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบทั้งสิ้น จำนวน 1,382 ราย ทำการรักษา สัตว์ป่วยทั้งหมด 2,588 ตัว ได้แก่ โคเนื้อ จำนวน 2,485 ตัว โคนม จำนวน 75 ตัว และกระบือ จำนวน 28 ตัว จำนวนสัตว์ป่วยตายทั้งหมด 95 ตัว ได้แก่ โคเนื้อ จำนวน 93 ตัว และกระบือ จำนวน 2 ตัว นอกจากนี้ได้ดำเนินการหยดยาป้องกันแมลง พ่นยากำจัดแมลง พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค แจกยากำจัดแมลงแก่เกษตรกร รวมทั้งประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคลัมปีสกิน และการควบคุมป้องกันโรคในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น 12,463 ราย

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง