ขอนแก่น วิทยาลัยชื่อดังให้นักศึกษาเรียนฟรี 130 คน (มีคลิป)

3

วิทยาลัยเอกชนชื่อดังขอนแก่นเปิดให้นักศึกษาเรียนฟรี 130 คน เพื่อลดรายจ่ายให้ผู้ปกครองบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัวโควิด-19

        เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 9 มิ.ย.2564 ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่น (พีเทค) ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น นายพัฒนะ ม่วงคร้าม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่น กล่าวว่า จากการการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ตนในฐานะผู้บริหารคนรุ่นใหม่วัย 29 ปี มองเห็นปัญหาของผู้ปกครอง จึงมีมาตรการต่าง ๆ ออกมา เพื่อช่วยเหลือคือให้เด็กระดับ ปวช.ได้เรียนฟรี จำนวนกว่า 130 คน ส่วนระดับ ปวส.ก็ได้มีส่วนลดในค่าเทอมด้วย

นายพัฒนะ ม่วงคร้าม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่น
นายพัฒนะ ม่วงคร้าม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่น

        นายพัฒนะ ม่วงคร้าม กล่าวเพิ่มเติมว่า ทางวิทยาลัย ได้มีบุคลากรครูที่มีคุณภาพ ตอบโจทย์และสอดคล้องกับตลาดแรงงานในปัจจุบัน รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน เป็นอุปกรณ์จริง และใช้ได้จริง ซึ่งแต่ละสาขาจบออกไปล้วนแล้วแต่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน โดยเฉพาะหลักสูตรใหม่ของ ปวช.สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชัน ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดในยุคดิจิทัล การให้เด็กเรียนฟรีในครั้งนี้ก็เพื่อที่จะช่วยเหลือแบ่งเบาภาระผู้ปกครองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 ให้เด็กได้ศึกษาต่อในสาขาวิชาชีพที่ถนัด เพราะวิทยาลัยอยู่ในจุดคุ้มทุนแล้ว ในฐานะเป็นวิทยาลัยเก่าแก่ที่เปิดมานานกว่า 40 ปี มีนักศึกษาจบออกไปหลายรุ่น จึงอยากใช้พื้นที่ตรงนี้ตอบแทนสังคม และชาวขอนแก่น และสู้วิกฤตนี้ไปพร้อมกัน

 

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง