รอไม่ไหว! ชาวบ้านลงขันซ่อมถนนเองระยะทางกว่า2กม. (มีคลิป)

1

รอไม่ไหว! ไม่ง้อรัฐ ชาวบ้านในอำเภอมัญจาคีรี ร่วมกันลงขันซ่อมถนนเอง ระยะทางกว่า 2 กิโลเมตรให้ทันก่อนนักเรียนเปิดเทอม หลังชำรุดมานานกว่า 10 ปี เกิดอุบัติเหตุขึ้นหลายครั้ง ร้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายครั้งแต่ไม่ได้รับการช่วยเหลือ ขณะที่ผู้รับเหมาใจดีช่วยซื้อปูนสำเร็จรูปมาเทใส่หลุมบรรเทาความเดือดร้อนให้ชาวบ้านได้สัญจรสะดวกสบายขึ้น

      เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 9 มิถุนายน 2564 บนถนนสายบ้านขาม ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น นายนาวิน คำเวียง อายุ 46 ปี นักธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง นายธรวรรธน์ สังข์ทอง นายก อบต.สวนหม่อน และ นายสมพร พิมมะสอน ผู้ใหญ่บ้าน บ้านขาม ม.5 ต.สวนหม่อน พร้อมด้วยชาวบ้านขามและครู อาจารย์ นักเรียน โรงเรียนบ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ กว่า 200 คน นำเครื่องมือก่อสร้าง จอบ เสียม ช่วยกันซ่อนแซมถนน ที่เป็นหลุม เป็นบ่อ ระยะกว่า 2 กิโลเมตร

      นางจำเนียร พิมพ์ศรี อายุ 60 ปี ชาวบ้านที่มาร่วมซ่อมถนนในครั้งนี้ กล่าวว่า เป็นเวลากว่า 10 ปี ที่ถนนสายนี้ ไม่เคยได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมจากหน่วยงานของทางราชการ ซึ่งไม่ทราบว่าเกิดจากปัญหาอะไร ที่ผ่านมาทราบว่าผู้ใหญ่บ้านได้เข้าร้องขอความช่วยเหลือจากศูนย์ดำรงธรรม และ อบต.สวนหม่อน แต่ทุกอย่างก็เงียบหาย ส่วนการซ่อมถนนในครั้งนี้ทราบว่า มีผู้มีจิตศรัทธา นำรถปูนมาให้ ชาวบ้านรับทราบจากผู้ใหญ่บ้านจึงได้นำเครื่องมือมาช่วยเกลี่ยปูนถมหลุมบนถนน เพื่อให้ผิวถนนดีขึ้น ซึ่งเป็นการซ่อมถนนในช่วงที่ลูกหลานจะเปิดเทอมแล้ว จะมีถนนที่ดีในการเดินทางไปเรียนหนังสือ

      ทางด้าน นายสมพร พิมมะสอน ผู้ใหญ่บ้าน บ้านขาม ม.5 ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น กล่าวว่า ตั้งแต่เป็นผู้ใหญ่บ้านมาก็พบเห็นถนนในสภาพเป็นหลุมขนมครก ไม่เคยมีการซ่อมแซมให้ดีขึ้น ประสานไปยัง อบต.สวนหม่อนก็ทราบว่า ถนนเส้นนี้อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.ขอนแก่น อบต.ไม่สามารถจะดำเนินการใดๆได้ จึงเข้าร้องขอความช่วยเหลือที่ศูนย์ดำรงธรรมเมื่อปี 2560 ทุกอย่างเงียบเฉย ชาวบ้านจึงได้เรี่ยไรเงินมาซ่อมแซมถนนกันเองเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน แต่ในการซ่อมถนนครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนคอนกรีตสำเร็จรูปจากนักธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง มาช่วยเหลือ จึงนำชาวบ้านมาช่วยกันเกลี่ยปูนลงหลุม ซึ่งคาดว่า หลังการซ่อมแซมนนน่าจะดีขึ้น ลูกหลานไปเรียนหนังสือ เกิดอุบัติเหตุน้อยลง

      นายธรวรรธน์ สังข์ทอง นายก อบต.สวนหม่อน กล่าวว่า ถนนสายบ้านขามนั้น เป็นหลุมมากว่า 10 ปี ที่ผ่านชาวบ้านซ่อมแซมกันเองมาโดยตลอด เพราะอบต.ซ่อมไม่ได้ เนื่องจากเป็นพื้นที่ทับซ้อน เพราะเป็นถนนในความดูแลของ อบจ.ขอนแก่น ที่ยังไม่ยอมถ่ายโอนให้ อบต. จึงเกิดปัญหาสะสมมานาน จึงอยากฝากถึง อบจ.ขอนแก่นว่า ถึงเวลาที่จะถ่ายโอนถนนเส้นนี้มาให้ อบต.สวนหม่อน ดำเนินการซ่อม สร้างเอง จะได้หมดปัญหา เพราะที่ผ่านมา ทั้งชาวบ้านและผู้นำชุมชน ทำเรื่องร้องขอความช่วยเหลือไปก็ไม่ได้รับการดูแลจัดสรรงบประมาณ หรือมาซ่อมแซมให้ หากถ่ายโอนมา อบต.สวนหม่อน มีงบประมาณซ่อมแซมเองได้ โดยไม่ต้องง้อ อบจ.ขอนแก่นอีก

      ขณะที่ นายนาวิน คำเวียง อายุ 46 ปี นักธุรกิจ รับเหมาก่อสร้าง กล่าวว่า ก่อนที่จะสนับสนุนคอนกรีตสำเร็จรูปนั้น ได้ขับรถผ่านเส้นทางดังกล่าวมาหลายปี พบเห็นถนนเป็นหลุมมากขึ้น จึงตัดสินใจเข้าไปคุยกับผู้ใหญ่บ้าน จนทราบว่า หน่วยงานที่รับผิดชอบไม่มาซ่อมแซม จึงได้เสนอกับผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านเพื่อสนับสนุนคอนกรีตสำเร็จรูป มาซ่อมถนน เมื่อชาวบ้านเห็นชอบจึงตกลงกันว่าจะร่วมมือ ร่วมใจซ่อมแซมถนนสายนี้ เพื่อให้ทันกับช่วงเวลาเปิดเทอมของลูกหลาน จึงนำรถคอนกรีตสำเร็จรูป จำนวน 2 คันมาช่วยเหลือชาวบ้านในการซ่อมแซมถนนในครั้งนี้

ทางด้าน นายณัฐภัทร พลอยสุภา นายอำเภอมัญจาคีรี จ.ขอนแก่น กล่าวกับผู้สื่อข่าว ภายหลังทราบเรื่องที่ชาวบ้าน ร่วมมือ ร่วมใจ ซ่อมแซมถนนระยะทางกว่า 2 กิโลเมตร ว่า กรณีถนนที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อนั้น จะประสานหน่วยงานผู้รับผิดชอบให้ทราบ เพื่อสนับสนุนงบประมาณเข้ามาดำเนินการซ่อมแซม หรือ สร้างใหม่ แต่การพิจารณาของหน่วยงานก็มีระเบียบทางราชการกำหนดไว้เป็นขั้นตอน ซึ่งอาจต้องใช้เวลารอ ซึ่งขณะนี้อำเภอจะประสาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เข้าไปดำเนินการซ่อมแซม เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าก่อน โดยอาจทำเป็นกิจกรรมจิตอาสาซ่อมแซมถนน หากประชาชนในพื้นที่ หรือ ผู้ใช้ประโยชน์จากถนนสายนี้ พอมีกำลังจะสนับสนุน วัสดุ สิ่งของ อุปกรณ์ในการซ่อมแซม ขอให้ติดต่อที่ ผู้ใหญ่บ้าน หรือ อปท. พื้นที่

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง