กกต.ขอนแก่น ตัดสิทธิ์ผู้สมัคร นายก อบต. 2 ราย ส.อบต.23 ราย ส่วนใหญ่ถูกตัดสิทธิ์เพราะไม่ไปเลือกตั้ง

กกต.ขอนแก่น ตัดสิทธิ์ผู้สมัคร นายก อบต. 2 ราย ส.อบต.23 ราย ส่วนใหญ่ถูกตัดสิทธิ์เพราะไม่ไปเลือกตั้ง
ย้ำชัดหาเสียงอิเล็กทรอนิกส์ต้องขออนุญาตทุกรูปแบบ พบผิดฟันไม่เลี้ยง

         เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 26 ต.ค. 2564 ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จ.ขอนแก่น นายกิตติคุณ โยธา ผอ.กต.ขอนแก่น เปิดเผยว่า ขณะนี้การรับสมัครรับการเลือกตั้ง นายก อบต.และ สมาชิก อบต.ในพื้นที่ จ.ขอนแก่น ที่จะมีการเลือกตั้งในวันที่ 28 พ.ย.นี้ รวม 140 แห่ง นั้นเสร็จสิ้นแล้ว โดยมีจำนวนผู้สมัครรวมทั้งสิ้น 3,761 คน แยกเป็นผู้สมัครนายก อบต. 361 คน และสมาชิก 3,400 คน และมีการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

         ซึ่ง กกต.ขอนแก่น ได้มีการตรวจสอบคุณสมบัติตามมาตรา 50 และได้มีการประกาศ ไม่รับสมัครนายกฯ 2 ราย และไม่รับสมัครผู้สมัครสมาชิก อบต. 23 ราย และในกรณีดังกล่าวผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำ อบต. ที่ไม่รับสมัคร ส่งได้ตรวจคุณสมบัติตามมาตรา 50 นั้น จะแบ่งเป็นมาตรา 50 (20) ก็คือเป็นบุคคลจำกัดสิทธิ์เลือกตั้ง คือไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ซึ่งมีการตรวจสอบจากการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.2563 และการเลือกตั้ง ส.ส. ซึ่งก็จะตรวจสอบจากผู้ถูกจำกัดสิทธิ์ ในการเลือกตั้งสส.เขต 7 เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. ซึ่งก็จะมีในมาตรา 50 (20) อยู่ 22 รายด้วยกัน

         ส่วนอีกสามรายก็จะเป็นในมาตรา 50 (8) ก็คือเคยถูกพ้นให้ออกจากราชการ 1 ราย แล้วก็มีมาตรา 50 (12) ก็คือ เป็นข้าราชการมีเงินเดือนประจำเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งก็ไม่สามารถสมัครได้จำนวน 1 ราย และอีกราย ก็คือมาตรา50 (10) เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุด ซึ่งก็ต้องตรวจดูคำพิพากษาว่าเขาถูกกรณีใด

         “การยื่นคัดค้านการตัดสิทธิ์ไม่รับสมัครนั้น ผู้สมัครแต่ละราย ต้องยื่นภายในระยะเวลา 3 วัน หลังจากที่ตรวจสอบคุณสมบัติผ่านไปแล้ว ซึ่งขณะนี้ มีผู้สมัครนายก อบต.มายื่นคัดค้าน 1 ราย ขณะที่ผู้สมัครสมาชิก อบต. 2 ราย และจากขั้นตอนทั้งหมดแล้วจากนี้ก็จะเข้าสู่คณะกรรมการวินิจฉัยคุณสมบัติของจังหวัด โดยจะมีปลัด อบต. ที่เป็นผู้อำนวยการเลือกตั้งท้องถิ่นมาให้ปากคำพร้อมพยานเอกสารหลักฐานจากส่วนราชการต่างๆหรือว่าผู้สมัครมีพยานหลักฐานต่างๆก็จะรวบรวมข้อเท็จจริงข้อมูลตส่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้วินิจฉัย ส่วนการหาเสียงทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็คือผู้สมัครรับเลือกตั้งก็คือก่อนที่จะดำเนินการหาเสียงทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้นผู้สมัครจะต้องแจ้งต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดก่อนดำเนินการ โดยผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียดว่าจะทำการหาเสียงทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ว่าจะใช้เช่นแอพพลิเคชั่นอะไร ถ้าจะใช้เว็บไซต์เฟสบุคก็จะต้องแจ้ง เพราะการหาเสียงทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผู้สมัครสามารถกระทำได้ แต่ต้องมาแจ้งให้ถูกต้อง”

         ผอ.กกต.ขอนแก่น กล่าวต่ออีกว่า การเลือกตั้ง อบต.ครั้งนี้ ผู้สมัครส่วนใหญ่เป็นผู้สมัครหน้าใหม่ ซึ่งทาง กกต.ได้มีการจัดโครงการ เลือกตั้งเชิงสมานฉันท์เป็นการประชุมชี้แจงให้ความรู้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งโดยเฉพาะเลือกตั้งอบต.ซึ่งเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่น ที่มีความสำคัญซึ่งใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ซึ่งการเลือกตั้งอบต.ก็ได้ห่างเหินมานานหลายปี มีผู้สมัครรับเลือกตั้งรายใหม่ๆจำนวนมากจึงขอฝากถึงผู้สมัครรับเลือกตั้งด้วยว่า ควรที่จะศึกษาระเบียบกฎหมายและก็ประกาศของกกต.ที่เกี่ยวข้องให้ดี เพราะเป็นสิ่งที่ต้องติดตาม โดยสามารถเข้าไปศึกษาได้ที่เว็บไซต์สำนักงานกกต.ก็ตามหรือข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง และในส่วนของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง สามารถตรวจสอบรายชื่อ หรือการเพิ่มชื่อ หรือถอนรายชื่อ ได้อย่างไรนั้น การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง จะประกาศวันที่ 2 พฤศจิกายน ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั่วไปท่านก็สามารถที่จะตรวจได้จากเว็บไซต์ของคนไทย.com หรือของกรมการปกครองแล้วก็ท่านสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น สมาร์ทโหวตเพียงแค่ใส่เลขประจำตัวประชาชน 13 หลักเข้าไปก็จะทราบว่ามีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิก อบต.และก็นายก อบต.ที่หน่วยไหน และ ลำดับที่เท่าใด

         “สำหรับสถานการณ์น้ำท่วม ในเขต ขอนแก่น นั้นขณะนี้เริ่มเข้าสู่สภาวะปกติ มีเพียง อบต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท ที่ทราบว่ายังมีน้ำท่วมขังสูงอยู่ แต่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งอบต. ก็แจ้งมาว่าสามารถจัดการเลือกตั้งได้อยู่เพราะว่าหน่วยเลือกตั้งก็จะอยู่บนที่สูงอยู่และก็สถานที่ต่างๆก็พร้อมที่จะมีการเลือกตั้งซึ่งเค้าใช้ชีวิตประจำวันเป็นปกติอยู่แล้วที่พื้นที่อบต. ศรีบุญเรือง ขณะที่สถานการณ์โควิดต้องดูว่าในพื้นที่ใดที่มีการประกาศให้เป็นพื้นที่ที่มีความรุนแรง การเข้มงวดสูงสุดที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งถ้าถูกกักบริเวณ ให้อยู่สถานที่กักกันที่ที่ที่ต้องกักตัวเป็นเวลา14วันนั้น หากจะออกมาขอมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ต้องได้รับการอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ควบคุมโรคในขณะเดียวกัน ก็ได้จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์น้ำยาล้างมือเจล แอลกอฮอล์หน้ากากอนามัยไว้ประจำหน่วยเลือกตั้ง เพราะกรรมการ ก็ต้องมีการป้องกันด้วย และยังได้จัดคูหาเลือกตั้งพิเศษสำหรับบุคคลที่มีอุณหภูมิเกิน 37.5 ด้วย ทั้งหมดคือมาตรการที่กกต.เตรียมไว้ที่หน่วยเลือกตั้ง และหากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่สามารถออกมาใช้สิทธิ์ได้จริงๆก็ ขอให้ท่านแจ้งเหตุ การไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ด้วย โดยแจ้งก่อนวันเลือกตั้งเลือกตั้ง7 วัน และถ้าไม่สะดวกในช่วงแรก ก็สามารถมาแจ้งหลังจากวันเลือกตั้งอีก7วันก็ได้ จะทำให้ไม่เป็นผู้ถูกจำกัดสิทธิ์”

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง