ขอนแก่นขณะนี้ยังคงพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ส่วนใหญ่ไม่มีอาการ (+18ราย)

ขอนแก่นขณะนี้ยังคงพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ส่วนใหญ่ไม่มีอาการ

วันที่ 13 เมษายน 2564 นพ. สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นน เผยล่าสุด ว่า ผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มีประวัติสัมผัสเกี่ยวข้องกับครัสเตอร์สถานบันเทิงในพื้นที่เสี่ยงและผู้ที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ติดเชื้อรายเดิมทั้งนี้ทีมสอบสวนโรค ( สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่สอบสวนโรคและรายงานจานวนผู้ติดเชื้อข้อมูลเพิ่มเติม ณ เวลา 16.30 น. จานวน 18 ราย ดังนี้

รายที่ 78 หญิงไทย อายุ 32 ปี อาชีพพนักงานธนาคารแห่งหนึ่งที่กรุงเทพ ภูมิลำเนา อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น มีอาการไอแห้งๆ มีประวัติเสี่ยงคือ เป็นผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยันCOVID ที่ กรุงเทพ
รายที่ 79 หญิงไทย อายุ 20 ปี อาชีพ นักศึกษา ภูมิลำเนาอาเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น มีอาการไอมีเสมหะ มีประวัตเสี่ยงคือ เป็นผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยันCOVID จากการรับประทานอาหารร่วมกัน กรุงเทพ
รายที่ 80 หญิงไทย อายุ 45 ปี อาชีพ ค้าขาย ภูมิลาเนาอาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ไม่มีอาการ มีประวัติเสี่ยง เดินทางจากพื้นเสี่ยง กรุงเทพมหานคร
รายที่ 81 ชายไทย อายุ 20 ปี อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว ภูมิลาเนา อำเภอเมืองขอนแก่น มีอาการเจ็บคอ ปวดกล้ามเนื้อ อ่อนเพลีย ประวัติเสี่ยง เป็นผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน COVID ที่ กรุงเทพ
รายที่ 82 หญิงไทย อายุ 35 ปี อาชีพ พนักงานบริษัท ที่ กทม. ภูมิลำเนา อาเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น มีอาการเจ็บคอ มีน้ำมูก มีเสมหะ ประวัติเสี่ยง สัมผัสเคสยืนยันในที่ทำงาน
รายที่ 83 หญิงไทย อายุ 25 ปี อาชีพ นักศึกษา ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มีอาการไอเจ็บคอ ปวดกล้ามเนื้อ มีน้้ำมูก เสมหะ ประวัติเสี่ยง ไปเที่ยวผับ Dirty bar ที่ทองหล่อ
รายที่ 84 เพศชาย อายุ 23 ปี อาชีพ ช่างแต่งหน้า ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มีอาการ ไอ ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (รายที่ 86 ขอนแก่น)
รายที่ 85 เพศชาย อายุ 28 ปี อาชีพ พนักงานบริษัท ภูมิลาเนา อำเภอเมืองขอนแก่น ไม่มีอาการ ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (รายที่ 86 ขอนแก่น) ที่ผับหน้า Big C ขอนแก่น
รายที่ 86 เพศชาย อายุ 24 ปี อาชีพ You tuber ภูมิลำเนา อาเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ มีอาการ ไอ เจ็บคอ ประวัติเสี่ยง มีอาชีพ เป็นนักแสดง เดินทางไปแสดงตามผับ สถานบันเทิง
รายที่ 87 เพศชาย อายุ 33ปี ไม่ทราบอาชีพ ภูมิลำเนา กรุงเทพมหานคร ไม่มีอาการ มีประวัติเสี่ยงสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 63
รายที่ 88 เพศ หญิง อายุ 45 ปี อาชีพค้าขาย ภูมิลำเนา อำเภอเมืองขอนแก่น ไม่มีอาการ ประวัติเสี่ยงสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 87
รายที่ 89 เพศหญิง อายุ 21 ปี ไม่ทราบอาชีพ ภูมิลำเนาอำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ไม่มีอาการ ประวัติเสี่ยงสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 63
รายที่ 90 เพศชาย อายุ 35 ปี ไม่ทราบอาชีพ ภูมิลำเนา จังหวัดกาญจนบุรี ไม่มีอาการ ประวัติเสี่ยงสัมผัสผู้ป่วยยืนยันรายที่ 63
รายที่ 91 เพศชาย อายุ 53 ปี อาชีพรับราชการ ภูมิลำเนาอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ไม่มีอาการ ประวัติเสี่ยงสัมผัสผู้ป่วยยืนยันรายที่ 60
รายที่ 92 เพศหญิงอายุ 37 ปี ไม่ทราบอาชีพ ภูมิลำเนาอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ไม่มีอาการ ประวัติเสี่ยงไปในพื้นที่เสี่ยง
รายที่ 93 เพศชาย อายุ 39 ปี ไม่ทราบอาชีพ ภูมิลำเนา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไม่มีอาการ ประวัติเสี่ยงสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน
รายที่ 94 เพศชาย อายุ 39 ปี ไม่ทราบอาชีพ ภูมิลำเนาอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ไม่มีอาการ ประวัติเสี่ยงสัมผัสผู้ป่วยยืนยันรายที่ 74
รายที่ 95 เพศหญิง อายุ 29 ปี ไม่ทราบอาชีพ ภูมิลาเนา อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ไม่มีอาการ ประวัติเสี่ยงคือไปร้านคาราโอเกะ

สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจากการที่ประขาชนเดินทางกลับภูมิลาเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ทีมสอบสวนโรคได้ดาเนินการตามามาตรการกระทรวงสาธารณสุขและสอบสวนโรคเชิงลึกทั้งหมดแล้ว จังหวัดขอนแก่นพบผู้ติดเชื้อสะสม ตั้งแต่15 ธันวาคม2563 13 เมษายน 2564 จานวน 95 รายและระลอกใหม่ครั้งนี้มีจานวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและได้สั่งการพื้นที่เตรียมความพร้อมยา เวชภัณฑ์ เปิดCohort ward และเตรียมพร้อมโรงพยาบาลสนามต่อไป

ที่มา เอกสารข่าว สำนักงานธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง