“เอกราช-วัฒนา” นำทีมผู้นำท้องถิ่น ร่วมแสดงความยินดีกับ “พงศ์ธร นิศาพิทักษ์กุล” นายกเทศฯพระลับ (มีคลิป)

2

“เอกราช-วัฒนา” นำทีมผู้นำท้องถิ่น ร่วมแสดงความยินดีกับ “พงศ์ธร นิศาพิทักษ์กุล” นายกเทศฯพระลับ ย้ำชัดพัฒนาท้องถิ่นทั้งระบบแบบไม่เลือกข้าง ถึงเวลาเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาที่ตรงจุด และทั่วถึง

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 7 มิ.ย. 2564 ที่ห้องประชุมสภา เทศบาลตำบลพระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายเอกราช ช่างเหลา ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐ พร้อมด้วย นายวัฒนา ช่างเหลา สส.ขอนแก่น เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ ,นายจักรพงศ์ เพ็ชรแสน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อ ,นายวินัย ทองทัพ กำนัน ต.พระลับ และ นายสุริยนต์ ติวเฮือง ประธานสภา เทศบาลเมืองศิลา ร่วมแสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้ ให้กับ นายพงศ์ธร นิศาพิทักษ์กุล นายกเทศมนตรีตำบลพระลับ หรือ ทต. และนายทวีชาติ ติตะปัญ ประธานสภา ทต.พระลับ หลังจากที่ กกต.มีมติรับรองผลการเลือกตั้ง ผู้บริหารและสมาชิกสภา ทต.พระลับ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่ามกลางกางการร่วมแสดงความยินดีจากผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ที่มาร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้กับ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ชุดใหม่กันอย่างอบอุ่น

นายเอกราช ช่างเหลา ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า การพัฒนาพื้นที่ในระดับท้องถิ่นเป็นหัวใจที่สำคัญที่จะต้องเร่งแก้ไขให้ได้อย่างตรงจุดตรงตามความต้องการของประชาชนและสอดรับกับนโยบายของรัฐบาล ซึ่งการแสดงพลังร่วมกันของคณะทำงานร่วมทุกฝ่าย ทั้งฝ่ายบริหารในระดับประเทศที่มี ส.ส.เป็นตัวเชื่อม สนับสนุนและผลักดัน ขณะที่ จังหวัด ฝ่ายปกครอง และ ระดับท้องถิ่น ทั้งฝ่ายการเมือง ฝ่ายปกครองรวมไปถึงฝ่ายข้าราชการประจำที่จากนี้ไปจะแสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่เด่นชัดที่สุดในการพัฒนาพื้นที่เพราะแต่ละตำบลของ จ.ขอนแก่น มีปัญหาและความต้องการที่แตกต่างกัน แม้จะคล้ายกันในบางเรื่อ แต่ขาดคนกลางในการเชื่อมประสาน

“วันนี้เราจะทำงานร่วมกันเป็นทีม ไม่มีขั้ว ไม่มีข้าง มีแต่สิ่งที่จะทำให้คนขอนแก่นได้รับในทุกด้านและทุกมิติ โดยเฉพาะท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน รู้ถึงความต้องการและปัญหาที่เด่นชัดที่สุด ซึ่ง ส.ส.ของพรรคพลังประชารัฐ นั้นเป็นลูกชาวบ้าน กินก้อย กินข้าวเหนียว กินต้มปลาใส่ผักกะแยง กินป่นคู่กับผักเม็ก ผักกะเดา และผักอีฮิน ซึ่งเราจะทำงานแบบไม่มีช่องว่างและเข้าถึงง่าย เพื่อนำไปสู่การพัฒนาพื้นที่ที่ตรงจุดและเป็นไปตามความต้องการของประชาชนชาวขอนแก่นในภาพรวม”

ขณะที่ นายพงศ์ธร นิศาพิทักษ์กุล นายกเทศมนตรีตำบลพระลับ กล่าวว่า ขอขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่ ประชาชน ในเขต ต.พระลับ ที่มอบให้จนนำมาสู่คณะทำงานที่ทุกคนตั้งใจจริงในการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชน เกิดการเปลี่ยนแปลง และประสานการทำงานร่วมกันในทุกฝ่ายและทุกเรื่อง โดยเฉพาะในโครงสร้างพื้นฐานที่ จะต้องได้รับการพัฒนา แก้ไข ปรับปรุง และทำใหม่ในหลายจุด รวมไปถึงระเบียบข้อบังคับ อำนาจหน้าที่ในการกำกับและควบคุมของเทศบาลฯ ที่จะก้าวไปด้วยกันทั้งฝ่ายข้าราชการประจำ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายการเมืองและประชาชนจากทุกหมู่บ้าน โดยจะมีการประเมินผลการทำงานของทุกฝ่ายอย่างต่อเนื่องเพื่อให้งานที่รับผิดชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั้งตำบล

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง