ที่ประชุม3ฝ่ายมีมติเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ วันละ 25 ล้าน ลบ.ม. ตั้งแต่วันที่ 22 ต.ค.เป็นต้นไป ในขณะที่น้ำในเขื่อนอุบลรัตน์เกิน 100% ไปแล้ว

KKL_NEWS_SQ

สืบเนื่องจากมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ให้เขื่อนอุบลรัตน์ปรับเพิ่มการระบายน้ำได้สูงสุดวันละ 20 ล้าน ลบ.ม. และหากและหากเขื่อนอุบลรัตน์จะปรับเพิ่มการระบายน้ำมากกว่าวันละ 20 ล้าน ลบ.ม. จะต้องประชุมหารือร่วมกัน 3 ฝ่าย นั้น

ดังนั้น วันนี้ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้อประชุมสำนักงานชลประทานที่ 6 จึงได้มีการประชุม 3 ฝ่าย ประกอบด้วย สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 3 , โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เขื่อนอุบลรัตน์) และ สำนักงานชลประทานที่ 6 ณ ห้อประชุมสำนักงานชลประทานที่ 6 เพื่อปรับเพิ่มการระบายน้ำ เนื่องจากฝนที่ตกบริเวณเหนือเขื่อนในปริมาณมากทำให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนเป็นจำนวนมาก

ที่ประชุมมีมติให้ระบายน้ำแบบขั้นบันได ดังนี้
1. วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 ระบายวันละ 21 ล้าน ลบ.ม
2. วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 ปรับเพิ่มระบายเป็นวันละ 24 ล้าน ลบ.ม.
3. วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ระบายวันละ 25 ล้าน ลบ.ม.

ทั้งนี้ ในการปรับลด-เพิ่มการระบายน้ำจะพิจารณาให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนด้วย

ในขณะที่สถานการณ์น้ำในเขื่อนอุบลรัตน์วันนี้เกิน 100% ไปแล้ว โดยเมื่อวันที่ 20 ต.ค. 64 เวลา 18.00 น. วัดได้ 2,519.89 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็น 103% จากความจุเขื่อน 2,431.30 ล้าน ลบ.ม.

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง