รพ.สิรินธร จังหวัดขอนแก่น ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ยี่ห้อแอสตร้าเซนเนก้า และซิโนแวค

รพ.สิรินธร จังหวัดขอนแก่น ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ยี่ห้อแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZenaca) และซิโนแวค(Sinovac) พร้อมให้บริการสะดวกปลอดภัย

      เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.64 ผู้สื่อข่าวจังหวัดขอนแก่น รายงานว่า ที่โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น นพ.วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผอ.รพ.สิรินธร จังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นพ.สิริ สิริจงวัฒนา รอง ผอ.รพ.ด้านการแพทย์ นางรัตนา เนินลพ รอง ผอ.ด้านการพยาบาล นพ.ศักดิ์ชัย เกียรติอำนวย รอง ผอ.ด้านบริการปฐมภูมิ พญ.หรรษา เรืองศิริปิยะกุล รอง ผอ.ด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ พร้อมด้วยคณะบุคลากรโรงพยาบาล ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19, โควิด-19) ยี่ห้อแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZenaca) สำหรับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 1.ผู้จองผ่านแอปพลิเคชัน หมอพร้อม/ขอนแก่นพร้อม (ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคและผู้สูงอายุ) 2.ผู้ที่หน่วยงานนัดหมาย และ 3.กลุ่มอื่นๆ ที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น และกระทรวงสาธารณสุข

นพ.สิริ สิริจงวัฒนา รอง ผอ.รพ.ด้านการแพทย์
นพ.สิริ สิริจงวัฒนา รอง ผอ.รพ.ด้านการแพทย์

      ทั้งนี้ นพ.สิริ สิริจงวัฒนา รอง ผอ.รพ.ด้านการแพทย์ แจ้งว่า รพ.สิรินธร จังหวัดขอนแก่น การให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในวันนี้ โดยได้จัดสรรวัคซีนโควิด-19 ยี่ห้อแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZenaca) จำนวน 100 โดส จากจังหวัดขอนแก่นและกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้หน่วยบริการสาธารณสุขไปฉีดให้กับประชาชนตามเป้าหมาย นอกจากนี้ จังหวัดขอนแก่น จะจัดสรรวัคซีนโควิด-19 ยี่ห้อซิโนแวค (Sinovac) มาให้อีกเพื่อจะให้บริการประชาชนทุกสัปดาห์ด้วย ซึ่งทาง รพ.สิรินธร จังหวัดขอนแก่น มีความพร้อมที่จะให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ตามลำดับในโอกาสข้างหน้านี้ด้วยความสะดวก สบายและปลอดภัย.

ไพฑูรย์ พรหมเทศ รายงาน

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง