กกต.ขอนแก่น ติวเข้ม ผู้สมัคร นายก-สมาชิก อบต. ย้ำชัดทุกข้อกฎหมายเลือกตั้ง พบผู้สมัครหน้าใหม่อื้อ (มีคลิป)

news2021_Faกcebook1

        เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 19 ต.ค.2564 ที่โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด นายกิตติคุณ ศิริโยธา ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการจัดกิจกรรมโครงการเลือกตั้งสมานฉันท์และให้ความรู้ที่เท่าทันในการกระทำผิดทางการเมืองฯ ในการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ในการจัดการเลือกตั้ง อบต.ที่กำลังจะมาถึง โดยมีผู้สมัครรับการเลือกตั้ง ทั้งในส่วนของ นายก และ สมาชิก อบต.ในเขต อ.เมืองขอนแก่น เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ท่ามกลางมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวด

        นายกิตติคุณ ศิริโยธา ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า การสมัครรับการเลือกตั้ง นายก และ สมาชิกสภา อบต.ทั้ง 140 แห่ง ของ จ.ขอนแก่น ขณะนี้สิ้นสุดแล้วโดยมีจำนวนผู้สมัครวมทั้งสิ้น 3,761 คน แยกเป็นผู้สมัครนายก อบต. 361 คน และสมาชิก 3,400 คน ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร โดยผู้ที่จะมีหน้าที่ในการตรวจสอบผู้สมัครก็คือ ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์ส่วนท้องถิ่น หรือปลัด อบต.แต่ละแห่งจะทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำ อบต.โดยจะตรวจสอบให้เสร็จภายใน 7 วัน และต้องประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งภายในวันที่ 22 ต.ค.นี้

        “จะเห็นได้ว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้มีผู้สมัครที่ไม่เคยลงสมัครรับการเลือกตั้งมาก่อนในหลายพื้นที่ ดังนั้นการย้ำเตือนในข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ เพื่อให้ผู้สมัครรับการเลือกตั้งทุกคนได้ยึดถือตามแนวทางการปฎิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดการกระทำผิดต่อกฎหมายเลือกตั้ง อย่างไรก็ตามการแจ้งเรื่องผู้สมัครหาเสียง หรือการขออนุญาตในการหาเสียงต่างๆแม้กระทั่งขนาดของป้ายหาเสียง การจัดทำแผ่นพับ หรือการหาเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้สมัครทุกคนจะต้องแจ้งเรื่องมายัง กกต.ให้ถูกต้องตามระยะเวลาที่กำหนดด้วย”

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง