ขอนแก่น พร้อมร้อยเปอร์เซ็นฉีดวันซีนโควิด19 พร้อมจัดรถรับส่งฟรี (มีคลิป)

news2021_facebook_new

ขอนแก่นพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด19 ทั้ง 27 จุดคลอบคลุมทั้งจังหวัด พร้อมจัดรถสมาร์ทบัสรับส่งประชาชนฟรีในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ผู้ว่าฯย้ำชัด วัคซีนมีเพียงพอสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนผ่านหมอพร้อม พร้อมประสานการรับจัดสรรวัคซีนเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง

      เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 6 มิ.ย.2564 ที่ห้องขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล พลาซา ขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.นพ.ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ได้ตรวจความพร้อม หลังจากที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ได้ใช้ห้องขอนแก่นฮอลล์ เป็นสถานที่ฉีดวัคซีนให้กับประชาชน โดยจะเริ่มฉีดในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป พร้อมกันทั้ง 27 จุด ของจังหวัดขอนแก่น ซึ่งในวันนี้ทางโรงพยาบาลศรีนครินทร์ได้มีการซักซ้อมขั้นตอน เพราะเนื่องจากผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและกลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง เพื่อให้มีประสิทธิภาพให้การให้บริการสูงสุดและเป็นไปด้วยความรวดเร็วไม่ขัดข้อง

      นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ขณะนี้จังหวัดขอนแก่น มีความพร้อมจะให้บริการฉีดวัคซีน ให้กับประชาชนที่ได้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่นหมอพร้อมแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ โดยจังหวัดขอนแก่น จะฉีดวัคซีนให้กับผู้ที่ลงทะเบียนผ่านหมอพร้อมทั้ง 27 จุดบริการ จากทั้งหมด 45 จุด ของจังหวัดขอนแก่น ส่วนในจุดของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ซึ่งใช้ขอนแก่นฮอลล์ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาขอนแก่น ทางโรงพยาบาลได้เตรียมรถสมาร์ทบัส เพื่อรับส่งประชาชนที่จะเดินทางมารับการฉีดวัคซีน ที่จะเดินทางจาก รพ.ศรีนครินทร์ มายังศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาขอนแก่นตลอดทั้งวัน นอกจากนี้ยังมีจิตอาสาและนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มาคอยอำนวยความสะดวกประชาชนด้วย ซึ่งจุดฉีดวัคซีนหลักในเขตเทศบาลนครขอนแก่นจะมีทั้งสิ้น 2 จุด เนื่องจากเป็นเมืองขนาดใหญ่ โดยในเขตอำเภอเมืองนั้นประกอบด้วย ห้องขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า ขอนแก่น โดยการบริหารของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ และอีกแห่ง คือ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (KICE) โดยการบริหารของโรงพยาบาลขอนแก่น ซึ่งทั้ง 2 จุด จะรองรับการฉีดวัคซีนได้ทั้งสิ้น 1,500 คนต่อจุด รวมทั้งสิ้น 3,000 คน

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

      พร้อมกันนี้ยังมีหน่วยงานต่างๆได้ให้ความช่วยเหลือในทุกด้าน โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น สนับสนุน รถ Smart Bus ที่จะเป็น Shuttle Bus นำผู้รับบริการจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่นมายังห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล พลาซา ขอนแก่น ด้วย และอีกจุดที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ (KICE) จะมีรถโดยสารจิตอาสา โดยเฉพาะจากขอนแก่นซิตี้บัส ที่จะจัดรถซิตี้บัส รับ-ส่ง ผู้ที่จะฉีดวัคซีน ในจุดจอดที่กำหนด ซึ่งเป็นการให้บริการฟรี ในการร่วมกันคนละไม้คนละมือเพื่อให้ชาวขอนแก่นได้ฉีดวัคซีนตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ให้ครบทุกคน ซึ่งเชื่อมั่นว่าประชาชนจะมีความประทับใจในความมุ่งมั่นของบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล และสาธารณสุข ในทุกระบบที่จังหวัดขอนแก่น มีความมุ่งมั่นที่จะดูแลทุกคนด้วยความตั้งใจเต็มที่ และต้องการให้ได้รับความสะดวกมากที่สุด เนื่องจากการฉีดวัคซีนครั้งนี้ ถือเป็นเรื่องสำคัญ และเป็นวาระแห่งชาติที่จะต้องปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อดูแลทุกข์สุขของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มความสามารถ

      อย่างไรก็ตามจังหวัดขอนแก่นนั้นยืนยันว่ามีวัคซีนเพียงพอสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนในระบบหมอพร้อม ในวันที่ 7 และ 8 มิถุนายน 2564 ในขณะที่ส่วนอื่นๆ นั้น สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น จะประสานไปยังส่วนกลาง เพื่อจะได้การรับการจัดสรรวัคซีนเพิ่มเติมมาให้กับประชาชนในจังหวัดขอนแก่น พร้อมขอให้ประชาชนที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนได้เตรียมร่างกายให้พร้อมและรอรับการประสานงานจากสถานพยาบาล ที่ได้ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ โดยจะมีการติดต่อเพื่อยืนยันเวลานัดหมายในการรับวัคซีนต่อไป และขอความร่วมมือเรื่องการแต่งกายให้มีความคล่องตัวในการรับวัคซีนและให้งดการถ่ายภาพขณะที่บุคลากรทางการแพทย์ทำการฉีดวัคซีนโดยเด็ดขาด เพื่อให้การทำงานเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง