กกต.พร้อมจัดการเลือกตั้ง อบต.ทั้ง 140 แห่ง (มีคลิป)

news2021_หหหหFacebook1

กกต.พร้อมจัดการเลือกตั้ง อบต.ทั้ง 140 แห่ง เตือนผู้สมัครปฎิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัดและใครถูกตัดสิทธิ์ ต้องยื่นอุทธรณ์ภายใน 3 วันเท่านั้น

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 18 ต.ค.2564 ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จ.ขอนแก่น นายกิตติคุณ โยธา ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า การสมัครรับการเลือกตั้ง นายก และ สมาชิกสภา อบต. ทั้ง 140 แห่ง ของ จ.ขอนแก่น ขณะนี้สิ้นสุดแล้วโดยมีจำนวนผู้สมัครวมทั้งสิ้น 3,761 คน แยกเป็นผู้สมัครนายก อบต. 361 คน และสมาชิก 3,400 คน ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร โดยผู้ที่จะมีหน้าที่ในการตรวจสอบผู้สมัครก็คือ ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์ส่วนท้องถิ่น หรือปลัด อบต.แต่ละแห่งจะทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำ อบต.โดยจะตรวจสอบให้เสร็จภายใน 7 วัน และต้องประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งภายในวันที่ 22 ต.ค.นี้

“หลังจากนั้นผู้สมัครรับเลือกตั้งท่านใดที่ ผอ.กกต.ประจำ อบต. ประกาศไม่รับสมัครก็มีสิทธิ์จะยื่นคำร้องได้ที่สำนักงาน กกต.จังหวัด ภายใน 3 วัน คือตั้งแต่วันที่ 23-25 ต.ค. ซึ่งตรงกับ วันเสาร์, อาทิตย์ และจันทร์ โดยที่ กกต.จะเปิดทำการปกติ เพื่อให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ไม่รับสมัครให้ดำเนินการมายื่นคำร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้

ตอนนี้ผู้สมัครรับเลือกตั้งสามารถหาเสียงได้ตามปกติแต่ระเบียบวิธีการหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ก่อนผู้สมัครจะดำเนินการหาเสียงจะต้องมาแจ้ง 4 อย่าง ประกอบด้วยเรื่องของการหาเสียงทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ถ้าผู้สมัครรับเลือกตั้งท่านใดมีความประสงค์จะหาเสียงทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทางต่างๆให้มาแจ้งที่สำนักงาน กกต. การแจ้งเกี่ยวกับผู้ช่วยหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องมาแจ้งก่อนจะดำเนินการจ้างผู้ช่วยหาเสียง ซึ่งจะต้องจ่ายในอัตรารายวันขั้นต่ำขอนแก่นจะอยู่ที่ 325 บาท ผู้ช่วยหาเสียงไม่จำกัดจำนวนบุคคลเหล่านี้สามารถที่จะเป็นทีมงานหาเสียงได้ใส่เสื้อเดินถือป้ายกับผู้สมัครรับเลือกตั้งได้เลย ผู้สมัครจะต้องมาแจ้งรถที่จะใช้หาเสียง รถประชาสัมพันธ์ในการใช้หาเสียงจะต้องมาแจ้งว่าใช้รถทะเบียนอะไรบ้าง กี่คัน และเรื่องสุดท้ายที่จะต้องแจ้ง ก่อนดำเนินการหาเสียงคือเรื่องของการจัดเวทีปราศรัย ที่ต้องแจ้งกำหนดการระยะเวลาให้ชัดเจนด้วย”

นายกิตติคุณ กล่าวต่ออีกว่า มีประเด็นสำคัญคือการไม่ไปใช้สิทธิ์การเลือกตั้ง อบจ. หรือการเลือกตั้ง สส.เขต7 ที่อ.มัญจาคีรีกับที่ อ.หนองเรือที่ผ่านมา ที่ต้องตรวจสอบการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งของผู้สมัครทั้งหมดรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน มาตรา 50 ถ้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่ส่งรายละเอียดเรื่องของการตรวจสอบคุณสมบัติมาเราจะทำการรับสมัครไปก่อน ถ้าข้อมูลมาภายหลังก็สามารถที่จะดำเนินการถอดถอนจากการเป็นผู้สมัครก่อนจะมีการเลือดตั้งได้ 1 วัน ตอนนี้ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนอะไรเข้ามาจะมีแต่สอบถามเข้ามามากกว่าโดนประเด็นสอบถามว่าอะไรทำได้ อะไรทำไม่ได้ก็ทำการชี้แจงให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งทราบในภาพรวม

 

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง