วัคซีนซิโนแวค จากจีน ถึงไทยอีก 5 แสนโดส รวมแล้ว 6.5 ล้านโดส

วัคซีน”ซิโนแวค” จากจีนเดินทางถึงไทยอีก 5 แสนโดสแล้ว เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (5 มิ.ย.) รวมไทยได้รับ วัคซีน “ซิโนแวค”จากแล้ว 6.5 ล้านโดส

5 มิ.ย.2564 เฟซบุ๊ก “Chinese Embassy Bangkok สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย” เผยภาพการขนส่งวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 จำนวน 500,000 โดส ที่เดินทางมาถึงประเทศไทยเมื่อช่วงเช้า โดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย โดยมีข้อความระบุว่า

วัคซีนซิโนแวคล็อตที่ 2 ที่บริจาคโดยรัฐบาลจีนจำนวน 500,000 โดสส่งถึงไทยแล้ว

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน วัคซีนซิโนแวคล็อตที่ 2 ที่รัฐบาลจีนบริจาคให้แก่รัฐบาลไทยจำนวน 500,000 โดสได้ส่งมาถึงประเทศไทยแล้ว ปัจจุบัน รัฐบาลจีนได้บริจาควัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้แก่ประเทศไทยรวมทั้งสิ้น 1 ล้านโดส

“วัคซีนซิโนแวคเป็นวัคซีนที่มีจำนวนมากที่สุดทั้งในประเทศจีนและในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2563 จนถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2564 ประเทศจีนได้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19ไปแล้วทั้งหมด 639 ล้านโดส โดยวัคซีนจำนวน 316 ล้านโดสเป็นวัคซีนซิโนแวค ณ ขณะนี้ จีนได้ส่งออกและบริจาควัคซีนซิโนแวคให้แก่ไทยแล้วจำนวนทั้งสิ้น 6.5 ล้านโดส”

ทั้งนี้ วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 เป็นวันที่รัฐบาลไทย และกระทรวงสาธารณสุข กำหนดให้มีการระดมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ สำหรับกลุ่มผู้ที่อายุเกิน 60 ปี และ กลุ่ม 7 โรคเสี่ยง ที่ลงทะเบียนผ่านระบบ “หมอพร้อม” โดยขณะนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการจัดส่งวัคซีนโควิด-19 ไปทั่วประเทศ ประมาณ 2 ล้านโดส และจะทยอยส่งเพิ่มอีกตลอดเดือนมิถุนายน

ที่มา : เฟซบุ๊ก “Chinese Embassy Bangkok สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง