ผู้ว่าขอนแก่นรุดตรวจบึงละเลิงหวาย บริหารจัดการน้ำหน้าฝนต่อเนื่องถึงฤดูแล้ง (มีคลิป)

1

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจสภาพน้ำที่บึงละเลิงหวาย พร้อมบริหารจัดการน้ำพื้นที่อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ให้เข้ากับสถานการณ์ในช่วงฤดูฝนต่อเนื่องไปจนถึงฤดูแล้ง

      เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 3 มิถุนายน 2564 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นำคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในบึงละเลิงหวาย พื้นที่อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น แหล่งรับน้ำสำคัญของแหล่งชุมชนหนาแน่นในพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองพล

      นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า เนื่องจากในปีนี้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าปริมาณน้ำฝนจะมีมากกว่าในทุกปี ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ย 30 ปี ประมาณ 5 – 10 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นจังหวัดขอนแก่นจึงได้เฝ้าระวังปริมาณน้ำในจุดเก็บกักน้ำที่สำคัญ ซึ่งห้วยละเลิงหวายมีความจุในการเก็บกักน้ำอยู่ที่ 3.7 ล้าน ลบ.ม. ขณะนี้มีการเก็บกักน้ำปริมาณ 1.6 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว มีปริมาณน้ำในบึงละเลิงหวายเพียง 6.7 เปอร์เซ็นต์ ขณะนี้มีปริมาณถึง 42 เปอร์เซ็นต์ จึงมีความกังวลว่าหากมีฝนตกอย่างเต็มที่ จะสามารถเก็บกักน้ำหรือผ่องถ่ายน้ำอย่างไรได้บ้าง และมีแผนในการเก็บกักน้ำเพื่อใช้ในภาคการเกษตรในฤดูแล้งอย่างไร ซึ่งทางชลประทาน เทศบาลเมืองเมืองพล และอำเภอพล ที่ดูแลรับผิดชอบ แจ้งว่าได้มีการเตรียมความพร้อมและยืนยันว่า บริเวณบึงละเลิงหวายแห่งนี้จะเป็นแหล่งรับน้ำของแหล่งชุมชนหนาแน่นในพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองพล และสามารถเก็บกักน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ และหากมีปริมาณน้ำมากเกินไป จะมีจุดในการผ่องถ่ายน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตรและสามารถผ่องถ่ายน้ำไปถึงอำเภอหนองสองห้องได้

      ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวอีกว่า สำหรับภาพรวมของอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 14 แห่งใน 26 อำเภอ จังหวัดขอนแก่นนั้น วันนี้เมื่อปีที่แล้วเก็บกักน้ำได้ปริมาณ 29 เปอร์เซ็นต์ จากความจุรวมของ 14 อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ที่มีความจุรวมทั้งสิ้น 103 ล้าน ลบ.ม. ในขณะนี้เก็บกักไว้ได้ประมาณ 57 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้น จึงต้องเฝ้าระวังภาพรวมในสถานการณ์ทั้งหมด

“ในขณะนี้ที่อำเภอภูผาม่าน ซึ่งเป็นต้นน้ำที่รับน้ำมาจากจังหวัดเพชรบูรณ์ และจะไหลลงมาสู่อำเภอภูผาม่าน ในขณะที่เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ จะมีการปล่อยน้ำมา เนื่องจากปริมาณน้ำในเขื่อนจุฬาภรณ์ ขณะนี้มีปริมาณ 71% ของความจุทั้งหมด ซึ่งถือว่ามีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว น้ำที่ไหลเข้าเขื่อนจุฬาภรณ์ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาถือว่ามีปริมาณมาก ดังนั้นจึงต้องเตรียมความพร้อมในพื้นที่ตอนล่างของเขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ไม่ว่าจะเป็นอำเภอภูผาม่าน อำเภอชุมแพ อำเภอหนองเรือ ที่จะต้องรับน้ำบางส่วนและไหลเข้าสู่เขื่อนอุบลรัตน์ ซึ่งได้มีการให้ทุกอำเภอเตรียมความพร้อม และระบายน้ำออกบางส่วน เพื่อรองรับน้ำใหม่ที่จะมีการระบาย และรองรับน้ำฝนที่จะตกลงมาในพื้นที่ด้วย”

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง