กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น จัดพิธีรับ – ส่งหน้าที่ รอง ผอ.

กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น จัดพิธีรับ – ส่งหน้าที่ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ข.ก.(ท.) ระหว่าง พล.ต. สมบูรณ์ ณ หนองคาย(ท่านเก่า) และ พ.อ.วรพินิจ ขันธุปัฏน์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ข.ก.(ท.) (ท่านใหม่)

          เมื่อวันศุกร์ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00 น. กอ.รมน.จังหวัด ข.ก. จัดพิธีรับ – ส่งหน้าที่ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ข.ก.(ท.) ระหว่าง พล.ต. สมบูรณ์ ณ หนองคาย (ท่านเก่า) และ พ.อ.วรพินิจ ขันธุปัฏน์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ข.ก.(ท.) (ท่านใหม่) ณ สนง.กอ.รมน.จังหวัด ข.ก. ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัด ข.ก. (หลังใหม่) ซึ่งได้มีการลงนามในเอกสารรับ – ส่ง หน้าที่ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ข.ก.(ท.) โดยมี เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัด ข.ก. ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน

          ในการนี้ พล.ต. สมบูรณ์ ณ หนองคาย ได้กล่าวขอบคุณ เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัด ข.ก. ทุกนาย ที่ร่วมแรง ร่วมใจ ปฏิบัติงานให้บรรลุภารกิจของหน่วย ด้วยความสมัครสมาน สามัคคี สร้างภาพพจน์ที่ดีให้กับ กอ.รมน. ด้วยดีตลอดมา และ พ.อ.วรพินิจ ขันธุปัฏน์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ข.ก.(ท.) ได้รับมอบการบังคับบัญชา พร้อมทั้งจะสานต่อภารกิจ และปกครองบังคับบัญชา ด้วยความยุติธรรมให้บรรลุตามเจตนารมณ์ของผู้บังคับบัญชา ภารกิจของ กอ.รมน. อาทิ การช่วยเหลือประชาชน การบูรณาการกับส่วนราชการในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง ตามวิสัยทัศน์ของ กอ.รมน. “มุ่งมั่นบูรณาการ ประสานงานเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำความมั่นคง ดำรงความสามัคคี”

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง