จิตอาสาขอนแก่น “มีแล้วแบ่งปัน” ให้หมู่บ้านถูกที่ปิดหลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19หลายราย (มีคลิป)

7

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนำจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน”เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพรพนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

      เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 3 มิถุนายน 2564 ที่ลานอเนกประสงค์ อบต.ลอมคอม อ.พล จ.ขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพรพนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

      นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า เนื่องจากได้เกิดสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา -19 ในพื้นที่อ.พล ได้ตรวจพบผู้ติดเชื้อจำนวน 12 รายและได้รับการยืนยันแล้ว ซึ่งบุคคลดังกล่าวอาศัยอยู่ที่บ้านลอมคอม ต.ลอมคอม อ.พล จ.ขอนแก่น

      ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา -19 ได้มีรายงานรายละเอียดของสถานการณ์ ว่า เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ได้มีคนงานก่อสร้างจำนวน 12 คน ได้เดินทางมาจากแคมป์งานก่อสร้างอิตาเลี่ยน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล มีผู้โดยสารร่วมเดินทางจำนวน 12 คน ถึงบ้านลอมคอมในวันที่ 22 พฤษภาคม 2564และอาศัยอยู่ในบ้านพักของตัวเอง

      วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2564 บุคคลกลุ่มดังกล่าวมีอาการไอจาม คัดจมูก และเจ็บคอ จำนวน 2 คน จึงไปพบแพทย์ที่รพ.พล จากนั้นวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 คนงานอีก 10 คน พร้อมสมาชิกในครอบครัว เข้ารับการตรวจคัดกรองตามลำดับ ปรากฏผลเป็นบวกทั้ง 12 คน ส่วนสมาชิกในครอบครัวไม่พบ

      ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา -19 อ.พล ได้ร่วมหารือกัน เพื่อหาแนวทางป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาด โดยการปิดหมู่บ้าน ห้ามบุคคลเข้าออกในพื้นที่บ้านลอมคอม เว้นแต่เจ้าหน้าที่หรือผู้มีภารกิจจำเป็นและได้รับอนุญาตเท่านั้น และให้ประชาชนงดเว้นการออกนอกเคหะสถานตั้งแต่เวลา 21.00 น.ถึงเวลา 04.00 น รวมทั้งให้งดการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์งานรื่นเริงต่างๆภายในหมู่บ้าน และให้ดำเนินการตามมาตรการ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด

      ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวอีกว่า และวันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2564 เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระชนมพรรษา ๔๓ พรรษาสำนักนายกรัฐมนตรีได้เชิญชวนให้ส่วนราชการ พิจารณาจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” โดยเป็นการรวบรวมสิ่งของอุปโภคบริโภคไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ และความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ส่งมอบให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงในแต่ละพื้นที่

      ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดขอนแก่น พิจารณาแล้ว เห็นว่าในห้วงขณะนี้ได้เกิดสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นหมู่ที่ 8 ตำบลลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น และได้มีการยืนยันการตรวจพบผู้ติดเชื้อจำนวน 12 ราย ซึ่งได้มีการออก มาตรการห้ามบุคคลเข้าออกในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดดังกล่าว ให้ประชาชนงดเว้นการออกนอกเคหะสถานในยามวิกาล รวมทั้ง งดเว้นการจัดงานเลี้ยง/สังสรรค์หรืองานรื่นเริงต่าง ๆ ภายในหมู่บ้าน และดำเนินการตามมาตรการ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด

      ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดขอนแก่น จึงได้ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น และศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอพลรวมทั้งส่วนราชการต่าง ๆ นำสิ่งของมามอบแก่ประชาชน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 และนำถุงยังชีพ จากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี มามอบให้ประชาชนในพื้นที่บ้านลอมคอม ม.8 ต.ลอมคอม อ.พล จ.ขอนแก่น

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง