อสม.ขอนแก่น ขอบคุณ “ลุงตู่” ให้ค่าตอบแทน เพิ่มอีก 3 เดือน (มีคลิป)

news2021_facebook
ads2500x300

อสม.ขอนแก่น ขอบคุณ “ลุงตู่” ให้ค่าตอบแทน เพิ่มอีก 3 เดือน สร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฎิบัติงานในสถานการณ์โควิดอย่างมาก พร้อมวอนทบทวนการพิจารณาวัคซีนให้กับ อสม. เพราะได้รับการจัดสรรน้อยและเลื่อนไปเลื่อนมา

      เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 3 มิ.ย.2564 ที่ห้องประชุมชั้น 4 ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง บ.หนองกุง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายกรวิทย์ ติวเฮือง รองนายกเทศมนตรีเมืองศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น พร้อมด้วย นายเสวท ศรีสารคาม รองประธานชมรมอสม.จ.ขอนแก่น และ ประธาน อสม.ต.ศิลา และ นายสุริยนต์ ติวเฮือง ประธาน สภา ทม.ศิลา ประชุมร่วมกับ ประธาน อสม.จากทุกหมู่บ้าน ในเขต ต.ศิลา เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานในการรณรงค์ ป้องกันและเฝ้าระวัง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และการตรวจสอบความคืบหน้าในรับลงทะเบียนการเข้ารับวัคซีนป้องโควิด-19 ในพื้นที่ ต.ศิลา และการแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องในเรื่องค่าตอบแทน หรือค่าป่วยการให้กับ อสม. อีกเดือนละ 500 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ตามที่ ครม.กำหนด โดยมี อสม. จากทุกหมู่บ้าน เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง ตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุข อย่างเข้มงวด

      นายกรวิทย์ ติวเฮือง รองนายกเทศมนตรีเมืองศิลา กล่าวว่า การทำงานของ อสม.ในเขต ต.ศิลา ที่มีจำนวนรวมกว่า 800 คน ทุกคนทำงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังและความสามารถ โดยเฉพาะในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งพบว่า อสม.ทุกคน เป็นด่านหน้าในการตรวจคัดกรอง และ ดำเนินการตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดและให้คำแนะนำจนทำให้พื้นที่ ต.ศิลา มีการควบคุมและป้องกันจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมกันของทุกฝ่าย โดยที่เทศบาลฯ ได้มีการสนับสนุนทั้งในเรื่องของงบประมาณและอุปกรณ์ในการดำเนินงานของแต่ละหมู่บ้าน เพื่อให้ อสม.นั้นปฎิบัติหน้าที่ได้อย่างคล่องตัวในภาพรวม ดังนั้นเมื่อคณะรัฐมนตรี ได้มีมติในการจ่ายค่าตอบแทน หรือที่เรียกว่าค่าป่วยให้กับ อสม. ทั้งประเทศ อีก 3 เดือนเป็นเรื่อที่ดี และขอขอบคุณแทนชาว อสม. ในเขตพื้นที่ ต.ศิลา เพราะเป็นสิ่งที่ อสม.ทุกคนรอคอย เพราะการทำงานของ อสม.ทุกวันนี้ทำงานอย่างหนัก ตลอดทั้ง 24 ชม. และทำงานทันทีตามที่ได้รับมอบหมายอย่างไม่ขาดตกบกพร่อง

      ขณะที่ นายเสวท ศรีสารคาม รองประธาน ชมรม อสม.จ.ขอนแก่น และ ประธาน อสม.ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น กล่าวว่า ขอบคุณที่รัฐบาลได้พิจารณาเงินค่าตอบแทนให้กับ อสม. เพิ่มอีก 3 เดือนๆละ 500 บาท ซึ่งที่ผ่านมา อสม.ได้รับเงินค่าตอบแทนหรือที่เรียกกันว่าค่าป่วยการเดือนละ 1,000 บาท จนกระทั่งในปีที่ผ่านมา รัฐบาลได้พิจารณาค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นให้อีกคนละ 500 จากสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้น เป็นเงินรวม 1,500 บาท แต่เงินที่ได้รับนั้นจะทยอยแยกกันจ่ายไม่ได้เป็นยอดเดียว ดังนั้นเมื่อรัฐบาลพิจารณาค่าตอบแทนเพิ่มเติมอีก 3 เดือน จึงอยากให้พิจารณาการจ่ายเงินแบบครั้งเดียว คือเดือนละ 1,500 ติดต่อกัน 3 เดือนจนถึงเดือน ก.ย.

      “เมื้อถึงเดือน ก.ย.ก็จะครบกำหนดตามมติที่ ครม.กำหนดไว้ ซึ่งอยากให้รัฐบาลพิจารณาเงินจำนวนดังกล่าวให้กับ อสม. เป็นค่าตอบแทนหรือที่เรียกกันว่าเงินค่าป่วยการเดือนละ 1,500 บาทแบบนี้ตลอดไปเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฎิบัติหน้าที่ เพราะ อสม. ทำทุกอย่างไม่มีขัดตามที่รัฐบาลมอบหมาย หรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขนั้นได้มอบหมายในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ดูได้จากสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้น อสม. ทำทุกอย่าง ทั้งการตรวจคัดกรง การลงทะเบียน การบริหารจัดการด้านสาธรณสุข ทั้งที่มีอุปกรณ์บ้างหรือไม่มีอุปกรณ์ตามที่รับจัดสรร แต่ อสม. ที่ต้องทำงาน ต้องควักเงินค่าตอบแทนที่ได้รับไปซื้ออุปกรณ์มาทำงานเพื่อให้งานนั้นเดินหน้าต่อไปได้”

      นายเสวท กล่าวต่ออีกว่า อสม. ในเขต จ.ขอนแกน มีทั้งหมด 44,000 คน ในจำนนนี้ได้รับการฉีดวัคซีนไม่ถึงร้อยละ 2 โดยเฉพาะที่ ต.ศิลา ที่เป็นเขตเมืองขนาดใหญ่ มี อสม. 800 คน ในจำนวนนี้มี อสม. ที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วเพียง 50 คน ซึ่งเดิมกำหนดการฉีดวัคซีน ที่ ต.ศิลา ในช่วงระห่างวันที่ 14-18 มิ.ย. ก็ถูกเลื่อนออกไป จึงอยากให้รัฐบาลหรือผู้ที่รับผิดชอบนั้น จัดลำดับให้ อสม. ที่ต้องทำงานร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ด่านหน้าในการควบคุม ป้องกันและเฝ้าระวังโควิด นั้นได้รับการฉีดวัคซีนกันให้มากกว่านี้ เพราะทุกวันนี้ อสม.ทุกคนพร้อมที่จะรับวัคซีนและทำงานตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเต็มความสามารถ

ads2500x300
Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง