สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่นร่วมกับชมรมสตรีอาเซียนเทศบาลนครขอนแก่น ส่งมอบธารน้ำใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

news2021_Facebookkkaomm1

          วันที่ 13 ตุลาคม 2564 ที่ศูนย์ประสานงานการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวัดบ้านสะอาด ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ชมรมสตรีอาเซียนเทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกับสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้ผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมบ้านสะอาด หมู่ 1 และหมู่ 2 ตำบลเมืองเก่า โดยมีประชาชนเข้ารับมอบจำนวน 80 หลังคาเรือน โดยการนำของ นางอรนุช ศิริสวัสดิ์ ประธานชมรมสตรีอาเซียนเทศบาลนครขอนแก่น และนายเจริญ เพ็งมูล นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้การจัดกิจกรรมในวันนี้นอกจากเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมแล้วยังเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตอีกด้วย

          นางอรนุช ศิริสวัสดิ์ ประธานชมรมสตรีอาเซียนเทศบาลนครขอนแก่น กล่าวว่าทางชมรมสตรีอาเซียนเทศบาลนครขอนแก่น และสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและผู้ด้อยโอกาส ด้วยดีเสมอมา และครั้งนี้ก็เช่นกันทางชมรมสตรีอาเซียนเทศบาลนครขอนแก่น และสมาคมสื่อมวลชน จังหวัดขอนแก่น ได้ลงพื้นที่ตำบลเมืองเก่าบ้านสะอาดหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 มอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ผู้ที่ได้รับผลกระทบประสบภัยน้ำท่วม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม จำนวน 88 ชุด 80 ครอบครัว

          ด้าน นายเจริญ เพ็งมูล นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่าสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น มีสมาชิกที่เป็นสื่อมวลชนทั้งวิทยุ-โทรทัศน์สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ จำนวนกว่า 300 คน จากเหตุการณ์ที่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ทำให้ได้รับความเดือดร้อน สมาชิกสื่อมวลชนทั้งหลายจึงมีความเห็นพ้องต้องกันว่าต้องร่วมมือร่วมใจกันช่วยเหลือ พี่น้องประชาชน ด้วยการร่วมกันบริจาค พร้อมทั้งสิ่งของที่ได้รับบริจาค จากผู้ใจบุญ นำไปช่วยผู้ถูกน้ำท่วม ที่ได้รับความเดือดร้อน อยู่ในขณะนี้ พร้อมนำทีมงานลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยนำไปมอบให้ผู้ถูกน้ำท่วม ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากเทศบาลตำบลเมืองเก่า นำน้ำและถุงยังชีพ นำพาไปยังผู้ที่ถูกน้ำท่วมจนแล้วเสร็จ.

     

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง