ป่าปอ@ขอนแก่น

ป่าปอ@ขอนแก่น

บ้านป่าปอ อยู่ที่ไหนกัน ? …….

อ่อ… อ่อ… บ้านป่าปอ อยู่ในอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น บ้านเฮา นี่แหละ….

พูดถึงบ้านไผ่..ใช่มี  กุนเชียงอร่อย  นะ…แต่ยังมี มะม่วง อร่อยด้วย อ่ะ…..

บ้านป่าปอ มีประวัติศาสตร์ บางหน้า เป็นที่รู้กัน แต่วันนี้ …วันที่ต้องเดินทางต่อไปข้างหน้า เป็นเรื่องที่ต้องเตรียมการ ต้องวางแผน

มาฟังเรื่อง “บ้านป่าปอ”  กันนะ…

“บ้านป่าปอ”  อยู่ภายใต้การบริหารงาน ของ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ มี 11 หมู่บ้าน  ประชากร 1,999 ครัวเรือน -7,586 คน  พื้นที่ 61 ตารางกิโลเมตร   หรือราว  38,337 ไร่

อาชีพหลัก คือ ทำนา ทำสวน ทำไร่

พบว่า ลักษณะดิน เป็นดินร่วนปนทราย พืชเศรษฐกิจ ที่ปลูกกันได้ตามธรรมชาติ เทวดา เลี้ยง คือ มันสำปะหลัง  ราคาตลาด ขึ้น-ลง ตามตลาดโลก เป็นที่รู้กัน อีกนั่นแหละว่า ไม่แน่นอน

เมื่อมีนักวิชาการ มาช่วย ชาวบ้าน ในการพัฒนาพลิกดิน สามารถปลูกพืชผล ที่มีราคา และเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค

ผศ.ดร.ไกรเลิศ ทวีกุล อาจารย์ประจำ ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ลงไปช่วยปรุงดิน จึงรู้ว่า พื้นที่นี้ เป็นดินเค็ม

เมื่อ เห็นเช่นนี้ จึงพลิกธรรมชาติ เป็นบวก กับพืชผลทางการเกษตร ให้อยู่ด้วยกันอย่างสมดุล และมีความสุขร่วมกัน

“สวนมะม่วง”  ที่ปลูก จึงเติบโต ใน “ดินเอียด”  คือ ดินเค็ม ที่ได้รับการปรุงดินแล้ว  และส่งผลดีต่อผลผลิต ของมะม่วงที่บ้านป่าปอ มีรสชาติ หวาน อมเปรี้ยวนิดๆ เนื้อเนียนนวล เป็นเอกลักษณ์ เฉพาะถิ่น น่าทึ่งในธรรมชาติ เป็นเสน่ห์เฉพาะตัวของ บ้านป่าปอ แห่งนี้

มะม่วง จึงอาจกลายเป็นผลไม้เศรษฐกิจ ของบ้านป่าปอ ในอนาคตอันใกล้ ช่วยเกษรตกร มีอาชีพ มีรายได้

เปลวแดด สายลม…และความหวัง อาจเป็น ห้วงจังหวะเดียวกันได้ เมื่อ “คนเมือง” และ “คนชนบท” เอื้ออาทร สนับสนุน กันและกัน

ปลูกด้วยรัก  คัดด้วยใจ   อุดหนุน โยงใย เกษรตรกรไทย ให้ยั่งยืน ”


“มะม่วง”  ผลไม้ เศรษฐกิจของบ้านป่าปอ

ข้าราชการ สังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กำลังสำคัญในพื้นที่ ของเกษตรกรบ้านป่าปอ
นายทรงศักดิ์  ศักดิ์แสงวิรัต และ นางสาวเพ็ญศิริ  พิทักษ์

คอลัมน์ “รู้จริง ถิ่นเฮา”

โดย “น้องดอกคูน”

….เรื่องเล่า อ่านสนุก ซอกมุมของบรรพบุรุษ และมองออกไปเบื้องหน้า ในบริบทของ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เมื่อทุกเรื่องม้วนร้อย เป็นมิติเดียวกัน  เหลืองสะพรั่งของดอกคูน และ เสียงแคน แล่นแต้ มาแล้ว………….

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง