ขอนแก่นลงทะเบียนรับวัคซีนผ่านระบบ “ขอนแก่นพร้อม” วันแรกยังน้อย เร่งปชส.เชิงรุก สร้างความเข้าใจ

194474231_131787312278987_8428593697385589337_n
ads2500x300

      เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 1 มิ.ย. 64 ที่วัดหนองแวงพระอารามหลวง อ.เมือง จ.ขอนแก่น นาย สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น พร้อมด้วย นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น นำบุคลากรการแพทย์ ทำการถวายการฉีดวัคซีนโควิด-19 แด่ พระภิกษุ และสามเณร จ.ขอนแก่น โดยมีพระเทพวิสุทธิคุณ เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น นำพระภิกษุ และสามเณร กลุ่มแรกเข้ารับการถวายการฉีดคัซีนชุดแรกจำนวน 109 รูป

      นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า วัดถือเป็นศูนย์กลางของชุมชน ที่มีพุทธศาสนิกชนเดินทางไปประกอบศาสนกิจ จำนวนมาก ดังนั้นการถวายการฉีดวัคซีนให้กับพระภิกษู สามเณร ชุดแรกจำนวน 109 รูป จัดเป็นการสร้างภุมิคุ้มกันหมู่ ให้กับพระภิกษุ สามเณร และ พุทธศาสนิกชนที่เดินทางไปทำบุญที่วัด ขณะเดียวกันยังได้มีการมอบคิวอาร์โค้ดไทยนะ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ ให้กับวัดต่างๆสำหรับการนำกลับไปเพิ่มศักยภาพในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่วัดแต่ละแห่งอย่างเข้มงวดอีกด้วย

      “พระสงฆ์แม้ว่าจะได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว แต่ในการประกอบพิธีทางศาสนา ยังคงต้องปฏิบัติตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ทั้งการเว้นระยะห่าง คัดกรองวัดไข้ จัดจุดล้างมือ จำกัดจำนวนคน หรือจัดเหลื่อมเวลา เพื่อลดความแออัด และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา อย่างไรก็ดี พระภิกษุ สามเณร ในเขต จ.ขอนแก่น มีทั้งสิ้น 7,426 รูป โดยในชุดแรกได้ทำการถวายวัคซีนแล้ว 109 รูป ซึ่งแผนงานต่อไปทันทีที่จังหวัดได้รับการจัดสรรวัคซีนจะมีการทยอยส่งมอบให้กับโรงพยาบาลทุกแห่งตามจุดให้บริการวัคซีนได้ดำเนินการตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ในภาพรวม”

      ผวจ.ขอนแก่น กล่าวต่ออีกว่า ในการเปิดให้ลงทะเบียนเข้ารับบริการวัคซีนผ่านระบบขอนแก่นพร้อม ที่เปิดให้ประชาชทั่วไปที่อาศัยอยู่ใน จ.ขอนแก่นและชาวขอนแก่น ได้ลงทะเบียน ตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมา นั้นพบว่ามีผู้เข้าชมในระบบและศึกษารายละเอียดขั้นตอนต่างๆ มากถึง 127,000 ราย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสนใจและความร่วมมือที่เกิดขึ้นของชาวขอนแก่นที่จะเข้ารับวัคซีนที่รัฐบาลจัดสรรให้จนนำไปสู่การสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ครอบคลุมทุกพื้นที่ให้ได้ร้อยละ 70 โดยในจำนวนนี้มีการลงทะเบียนยืนยันเข้ารับวัคซีนแล้ว 19,000 คน ซึ่งในระบบขอนแก่นพร้อมนั้นจะสอดรับกับระบบหมอพร้อม ซึ่งผู้ที่จะลงทะเบียนจะต้องยืนยันที่อยู่ที่เป็นปัจจุบันและจุดที่จะขอรับบริการวัคซีน โดยพบว่า รพ.ศรีนครินทร์ มข. เป็นจุดที่ชาวขอนแก่นส่วนใหญ่ของรับบริการวัคซีนมากที่สุด ขณะที่พื้นที่อำเภอที่มีการลงทะเบียนขอรับวัคซีนน้อยที่สุดคือที่ อ.หนองนาคำ มีผู้ลงทะเบียนขอรับวัคซีนเพียง 2 คน ดังนั้นแนวทางการดำเนินงานคือการประชาสัมพันธ์เชิงรุก และการสร้างความเข้าใจในการเข้าถึงวัคซีน ครอบคลุมพื้นที่ 26 อำเภอของจังหวัดตามแผนการฉีดวัคซีนที่จังหวัดนั้นได้กำหนดไว้ภายในระยะเวลา 3 เดือนต่อจากนี้

ads2500x300
Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง