ขอนแก่นถวายการฉีดวัคซีนโควิด-19 แด่พระภิกษุและสามเณรกลุ่มเสี่ยง

news2021_facebook

ขอนแก่นถวายการฉีดวัคซีนโควิด-19 แด่พระภิกษุและสามเณรกลุ่มเสี่ยง เนื่องจากวัด มีผู้คนไปเป็นประจำทุกวันหรือมีการรวมกลุ่มทำบุญ และมีพิธีฌาปนกิจศพผู้ติดเชื้อโควิด-19 ด้วย จึงฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันพระภิกษุสงฆ์และญาติโยมที่เดินทางไปวัด

      เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 1 มิ.ย.64 ที่วัดหนองแวง พระอารามหลวง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น ดร.สมศักดิ์จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดโครงการรณรงค์ถวายการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 (COVID-19, โควิด-19) แด่พระภิกษุและสามเณร จังหวัดขอนแก่น โดยมี นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีคณะผู้มีเกียรติมาร่วมงาน ได้แก่ นพ.วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผอ.รพ.สิรินธร จังหวัดขอนแก่น ในฐานะหัวหน้าคณะแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้มาให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 แด่พระภิกษุและสามเณร ในครั้งนี้ สำหรับ พระเทพวิสุทธิคุณ เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น นั้น นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เป็นแพทย์ผู้ดำเนินการฉีดวัคซีนให้ด้วยตนเอง และหลังรับบริการแล้วพบว่า ไม่มีอาการแพ้หรืออาการข้างเคียงแต่อย่างใด

      ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า จังหวัดขอนแก่นให้ความสำคัญในการรณรงค์ถวายถวายการฉีดวัคซีนโควิด-19 แด่พระภิกษุและสามเณร ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงอีกกลุ่มหนึ่ง เนื่องจากมีความใกล้ชิดกับประชาชน จำเป็นจะต้องได้รับวัคซีนโควิด-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรค ลดความรุนแรง ลดการป่วยและการเสียชีวิตจากโรคโควิด-19

      “แม้พระสงฆ์จะได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว ในการจัดพิธีทางศาสนายังคงต้องปฏฺิบัติตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขแบบนิวนอร์มอล มีการคัดกรองวัดไข้ จัดจุดล้างมือ เว้นระยะห่าง จำกัดจำนวนคนหรือจัดเหลื่อมเวลาเพื่อลดความแออัด รวมทั้งยังคงป้องกันตัวเอง ป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างทางสังคม และหมั่นล้างมือ ด้วยเช่นกัน” ผวจ.ขอนแก่น กล่าว

      ด้าน นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค ได้สนับสนุนวัคซีนโควิด-19 แด่พระภิกษุและสามเณรนั้น ซึ่งวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนที่มีพุทธศาสนิกชนเดินทางไปเป็นประจำทุกวัน อีกทั้งมีการประกอบพิธีฌาปนกิจศพผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทำให้พระสงฆ์จัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่ต้องได้รับการช่วยเหลือ การจัดทำโครงการรณรงค์ถวายการฉีดวัคซีนโควิด-19 แด่พระภิกษุและสามเณร ของจังหวัดขอนแก่น จึงสอดคล้องกับแนวทางที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกำหนดในการยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในวัด ซึ่งเป็นการป้องกันทั้งพระภิกษุสงฆ์เอง และญาติโยมที่เดินทางไปวัด รวมทั้งเพื่อให้จังหวัดขอนแก่นสามารถควบคุม ป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างมีประสิทธิภาพด้วย

      “ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 แด่พระภิกษุและสามเณร ในครั้งนี้ มีคณะแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจาก รพ.สิรินธร จังหวัดขอนแก่น ที่มี นพ.วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผอ.รพ.สิรินธรฯ เป็นหัวหน้าคณะในการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยเป้าหมายทั้งหมด จำนวน 100 รูป” นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กล่าวในตอนท้าย

ไพฑูรย์ พรหมเทศ รายงาน

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง