“ธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์” ประกาศเทศบาลนครขอนแก่น พร้อมจัดซื้อวัคซีนทางเลือก

news2021_facebook

30 พ.ค. 64 ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ กลุ่มรักพัฒนานครขอนแก่น ได้ประกาศว่า

COVID-19 UPDATE : สืบเนื่องจากมีประเด็นสอบถามเรื่อง การจัดซื้อวัคซีนโรคโควิด-19 โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดซื้อเอง

ผู้บริหารเทศบาล นำโดย
นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรี
จึงขอเรียนชี้แจงในประเด็นนี้ว่า

“เทศบาลนครขอนแก่น พร้อมจัดซื้อวัคซีนทางเลือกให้กับพี่น้องประชาชน โดยใช้จ่ายจากเงินสะสมเทศบาลนครขอนแก่น ทันทีที่มีการอนุมัติจากกระทรวงมหาดไทย ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำการจัดซื้อ และ ฉีดให้กับประชาชนตามมาตรฐานด้านการสาธารณสุข”

ที่มา กลุ่มรักพัฒนานครขอนแก่น

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง