องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดขอนแก่น

33333

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอําพน กิตติอําพน องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย พื้นที่จังหวัดขอนแก่น

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 7 ต.ค.2564 ที่หอประชุมเทศบาลตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น นายอําพน กิตติอําพน องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น จำนวน 3,000 ชุด และเชิญพระราชกระแสรับสั่ง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี กล่าวแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ

นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ได้เชิญสิ่งของพระราชทาน มอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และนายอำเภอ (ผู้แทนประชาชน) ที่ประสบอุทกภัย จากนั้นได้ลงพื้นที่มอบสิ่งของพระราชทานให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอบ้านแฮด และอำเภอพระยืน โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น รายงานสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นและกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ทั้งนี้ สืบเนื่องจาก จังหวัดขอนแก่น ได้รับผลกระทบจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่อ่อนกำลังลงจากพายุดีเปรสชัน “เตี้ยนหมู่” ทำให้มีฝนตกหนักฝนสะสมเป็นเวลาหลายวัน ประกอบกับมวลน้ำปริมาณมากจากจังหวัดชัยภูมิได้ระบายลงแม่น้ำชี ทำให้น้ำในแม่น้ำชีเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรและบ้านเรือนประชาชนได้รับความเดือดร้อน 15 อำเภอ 72 ตำบล 553 หมู่บ้าน 19,878 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 3 ราย ที่อยู่อาศัย 7,121 หลัง ถนน 56 สาย ฝาย 1 แห่ง พื้นที่เกษตรกรรม ที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำ ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแล้วกว่า 90,000 ไร่ ขณะนี้ จังหวัดขอนแก่นได้รับแจ้งรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่และได้ให้ความช่วยเหลือในบางส่วนแล้ว

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ในนามประชาชนของจังหวัดขอนแก่นมีความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามมินทราธิเบศร ราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยพสกนิกรที่ประสบอุทกภัย ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรด้วยดีตลอดมา.

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง