สวนสัตว์ขอนแก่นเร่งฉีดยาป้องกันโรคลัมปีสกิน (มีคลิป)

1

สวนสัตว์ขอนแก่น เร่งฉีดพ่นยาสกัดป้องกันโรค ลัมปีสกิน ที่อาจเกิดในสัตว์ ระบาดหนักทั่วภาคอีสาน

      ตามที่นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ลงพื้นประชุมที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดขอนแก่น ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดและการควบคุม โรคลัมปี สกิน ในโค-กระบือ โดยมีปศุสัตว์จังหวัดและนายด่านกักกันสัตว์ ในพื้นที่ 20 จังหวัดเข้าร่วมประชุม ซึ่งการระบาดของโรคลัมปี สกิน เกิดจากแมลงดูดเลือดเป็นพาหะ โดยเฉพาะ แมลงวัน, ยุง ,เหลือบ เห็บ, หมัด, ริ้นและไร โดยจะแสดงอาการหลังได้รับเชื้อประมาณ 2-3 สัปดาห์ ทำให้เกษตรกรที่ไม่ได้ระวังตัวต้องประสบปัญหากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งพื้นที่ภาคอีสานยอมรับว่าเกิดการระบาดของโรคอย่างแพร่หลาย ขณะนี้จังหวัดขอนแก่น มีพื้นที่ระบาดแล้ว 23 อำเภอ ดังนั้นการลงพื้นที่วันนี้ได้สั่งการหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด เน้นการสื่อสารทำเข้าใจแก่เกษตรกร ผู้เลี้ยงโค-กระบือ ในเรื่องการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรครวมถึงการใช้วัคซีนภายในฟาร์มเนื่องจากเป็นโรคอุบัติใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

      นายณรงวิทย์ ชดช้อย ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น กล่าวว่า ทั้งนี้สวนสัตว์ขอนแก่นได้อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีการระบาดของโรคลัมปีสกินไปแล้ว 23 อำเภอ อาจเสี่ยงต่อการระบาดของโรคดังกล่าวได้ เพื่อให้การควบคุม ป้องกัน และจำกัดโรค เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สวนสัตว์ขอนแก่นจึงมีมาตรการป้องกันกับสัตว์ที่อยู่ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น ซึ่งอยู่ในกลุ่มเสี่ยงนั่นก็คือวัววาตูซี่ โดยเข้มงวดการเฝ้าระวังและมาตรการป้องกันและควบคุมโรคให้ดีที่สุด โดยในการดำเนินการนั้น ได้ให้ นายสัตวแพทย์วชิราวิทย์ สมสา หัวหน้าฝ่ายบำรุงสัตว์ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคลัมปีสกินต่อไป

      นายสัตวแพทย์วชิราวิทย์ สมสา หัวหน้าฝ่ายบำรุงสัตว์ กล่าวว่า สวนสัตว์ขอนแก่นมีสัตว์ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการติดโรคลัมปีสกิน คือ วัววาตูซี่ ที่จัดแสดงอยู่บริเวณส่วนจัดแสดงสัตว์แอฟริกาด้านบน หลังจากที่ทราบเรื่องการระบาดของโรคลัมปีสกิน ฝ่ายบำรุงสัตว์ จึงได้หารือกับผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่นพร้อมกับได้จัดทำแผนและมาตรการป้องกันเฝ้าระวังโรคลัมปีสกิน โดยการฉีดพ่นสารกำจัดแมลงสัปดาห์ละ 2 ครั้งที่บริเวณส่วนจัดแสดงสัตว์ และที่กักสัตว์ นอกจานี้ยังได้ติดตั้งมุ้งไนล่อนขนาดใหญ่ที่ส่วนกักสัตว์ เพื่อเป็นการป้องกันแมลงดูดเลือดซึ่งเป็นพาหะ ไม่ว่าจะเป็นแมลงวัน, ยุง ,เหลือบ เห็บ, หมัด, ริ้นและไร เพื่อเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดโรคลัมปีสกิน ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง