ขอนแก่น MOU แก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากถนนบ้านกอก (มีคลิป)

news2021_facebook
ads2500x300

ขอนแก่นจับมือร่วม อปท.-มหาวิทยาลัย วางแผนรับมือน้ำท่วมเขตชุมชนเมือง แก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากรับหน้าฝนปีนี้ 

      เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 28 พ.ค.2564 ที่ห้องประชุมชั้น 7 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือในการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในถนนบ้านกอก ร่วมระหว่าง มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, เทศบาลนครขอนแก่น, เทศบาลตำบลบ้านเป็ด, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น, สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ขอนแก่น และวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง

      นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า ถนนเส้นทางบ้านกอก ช่วงหน้ามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขตรอยต่อระหว่างเทศบาลตำบลบ้านเป็ดกับเทศบาลนครขอนแก่น เป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก ประกอบกับเป็นที่ตั้งของชุมชนขนาดใหญ่จึงจำเป็นที่ทุกฝ่ายจะต้องบูรณาการแผนการดำเนินงาร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในระยะนี้ที่เข้าสู่ช่วงฤดูฝนที่ต้องกำหนดแผนงานที่ชัดเจนและวางกรอบการแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน จนได้ข้อสรุปตามการออกแบบและแก้ไขตามหลักวิศวกรรม โดยมีสถาบันการศึกษาเข้ามามีกระบวนการการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของประชาชนในพื้นที่

      “เราต้องเตรียมทุกอย่างให้พร้อม ทำให้เร็ว และเสร็จเป็นส่วนๆ จึงกลายมาเป็นแผนการบูรณาการร่วมกันที่เกิดขึ้นอย่างสัมฤทธิ์ผลในวันนี้โดยมีเป้าประสงค์ร่วมกันในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตเมืองให้ได้อย่างยั่งยืน โดยชุมชนจะประสานการทำงานร่มกันกับสถานบันการศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เพื่อบริหารจัดการน้ำ และจัดระเบียบในด้านต่างเพื่อรับมือกับมวลน้ำที่จะเกิดขึ้นตลอดทั้งช่วงฤดูฝนปีนี้และปีต่อๆไป โดยที่สำนักงาน ปภ.ขอนแก่น จะสนับสนุนเครื่องสูบน้ำมาทำการติดตั้งในพื้นที่เสี่ยงหรือจุดที่จะต้องจัดการจราจรน้ำเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน และเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนอพร้อมที่จะทำแก้มลิงเพื่อเก็บกักน้ำ และบริหารจัดการน้ำร่วมกับชุมชน โดยเฉพาะกับการเปิดเป็นเส้นทางน้ำหลากตามแผนบริหารจัดการน้ำในระดับพื้นที่ที่จะเกิดขึ้นร่วมกันในวันนี้”

      ผวจ.ขอนแก่น กล่าวต่ออีกว่า ฤดูฝนปีนี้มีการคาดการณ์ว่าจะมีปริมาณน้ำฝนที่เพิ่มมากขึ้น กว่าปีที่ผ่านมา ดังนั้นทุกพื้นที่จะต้องวางแผนและกำหนดกรอบในการบริหารจัดการน้ำร่วมกันในภาพรวม เน้นหนักในพื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากที่จะต้องมีความชัดเจนในการแก้ไขปัญหา ซึ่งชุมชนบ้านกอก ต.บ้านเป็ด เป็นชุมชนต้นแบบที่มีการกำหนดแผนงานที่ชัดเจน ทั้งในหลักวิชาการ หลักวิศวกรรม และการประสานการทำงานร่วมกันของท้องถิ่นและชุมชนอย่างไรก็ตามแม้ชุมชนจุดนี้จะมีแผนงานที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและแนวทางการจัดการจราจรทางน้ำ แต่ก็ยังคงมีพื้นที่ที่ต้องเร่งบริหารจัดการเร่งด่วนคือ จุดเชื่อต่อ ถ.มะลิวัลย์ เส้นทางไปสนามบินขอนแก่น ที่ขณะนี้อยู่ในระหว่างการขยายช่องทางการจราจรและปรับปรุงถนน ซึ่งได้มีการหารือร่วมกับกรมทางหลวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการที่สอดรับกับแนวทางการบริหารจัดการน้ำรับมือกับปริมาณน้ำฝนตลอดทั้งช่วงฤดูฝนปีนี้แล้วในภาพรวมทั้งหมด

 

ads2500x300
Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง