นายกเล็กขอนแก่นมาแล้ว

7334C224-3C25-4A7F-A78E-38366573F4E3
ads2500x300

กกต.รับรองธีระศักดิ์พงศ์ธรโกเมศนั่งนายกเล็กขอนแก่นแล้ว หลังมติรับรองเพิ่มเติมภายในระยะเวลา 60 วันตามกฎหมาย คาดสัปดาห์หน้าแถลงนโยบายต่อสภาฯและเดินหน้าทำงานเพื่อประชาชนทันที 

                เมื่อเวลา 08.30 . วันที่  28 ..2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. มีหนังสือด่วนที่สุดแจ้งถึง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น เรื่องการประกาศผลการเลือกตั้งเพิ่มเติมตามกรอบระยะเวลาการพิจาณาภายใน 60 วัน หลังเสร็จสิ้นการเลือกตั้ง เพื่อให้ กกต.ขอนแก่นดำเนินการแจ้งทางจังหวัดและเทศบาลต่างๆ ได้รับทราบและดำเนินการตามระเบียบและข้อบังคับในด่านต่างๆต่อไปท่ามกลางความสนใจจากนักการเมือง ทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่นอย่างมาก เนื่องจากการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งเพิ่มเติมในรอบที่ 2 เป็นที่น่าจับตามองอย่างมาก เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีการแข่งขันสูง ที่ต่างติดตามความคืบหน้าในการประกาศรับรองจาก กกต.มาอย่างต่อเนื่อง 

                โดยประกาศรับรองครั้งนี้มีการประกาศรับรอง นายกและสมาชิกสภาเทศบาลฯ ในส่วนที่เหลือ อาทิ นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธ์ เป็นนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น, นายพงศ์ธร  พิศาพิทักษ์กุล เป็นนายกเทศมนตรีตำบลพระลับ, นายโกเมศ  ฑีฆธนานนท์ เป็นนายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า, นายชัชวาล ธีรภานุ เป็นนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด, นายบุญแสง  พรนิคม เป็นนายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด, นายพนม  เย็นสบาย เป็นนายกเทศมนตรีตำบลม่วงหวาน, นายชัยดี  รัตนปรีดา เป็นนายกเทศมนตรีตำบลบ้านฝาง, นายฉิน  วรปัญญาสถิต เป็นนายกเทศมนตรีตำบลภูเวียง และ นายเสาวฤทธิ์  คามกะสก เป็นนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ไชย 

                นายอภินันท์  จันทร์อุปละ ผอ.กกต.ขอนแก่น กล่าวว่า กกต.จะทำหนังสือแจ้งถึงจังหวัดและเทศบาลฯ ที่เกี่ยวข้องในการประกาศรับทราบถึงมติจาก กกต.กลาง ในการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามกรอบระยะเวลา 60 วัน หลังเสร็จสิ้นวันเลือกตั้ง โดยที่เทศบาลฯแต่ละแห่งจะทำหนังสือถึงจังหวัดเพื่อจัดประชุมสภาครั้งแรกภายใน 15 วัน เพื่อเลือกประธานสภาเทศบาลและตำแหน่งอื่นๆสำหรับเทศบาลฯที่มีการรับรองครั้งแรกและไม่สามารถเปิดประชุมสภาได้ ส่วนเทศบาลฯที่มีการรับรองเพิ่มเติม โดยเฉพาะเทศบาลฯที่มีการรับรองนายกเทศมนตรีฯ สภาเทศบาลฯจะจัดกาประชุมเพื่อให้นายกเทศมนตรีได้แถลงนโยบายเพื่อรับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ ตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน

 

ads2500x300
Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง