ขอนแก่นตรวจเข้มแรงงานต่างด้าว พบเข้ามาทำงานก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาต (มีคลิป)

news2021_facebook

เมื่อวันอังคาร ที่ 25 พฤษภาค 2564 เวลา 14.00 น. พ.อ.สมบูรณ์ ณ หนองคาย รอง ผอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายณชพัฒน์ ไกรศรีวรรธนะ จทน.ชุดปฏิบัติการข่าวฯ พร้อม จนท.กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น บูรณาการร่วมชุดตรวจแรงงานต่างด้าว ร่วมกับ ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองขอนแก่น, สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น , ตำรวจ กก.1 บก.ทท.2, ปกครองอำเภอบ้านแฮด, สาธารณสุขอำเภอบ้านแฮด ดำเนินการตรวจสอบ ณ สถานที่ก่อสร้างแห่งหนึ่ง ในพื้นที่ ณ ไซต์ก่อสร้าง บริษัท 11 โปร หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น โดยนายอาเชิง แซ่ยาง สัญชาติไทย เป็นผู้พาตรวจ จากการตรวจสอบพบว่ามีแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา จำนวน 10 ราย ดังนี้

1. ใบอนุญาตทำงานให้อยู่ภายในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว โดยอนุญาตให้ทำงานที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ตรงตามที่ระบุในใบอนุญาต จากการตรวจสอบไม่พบการแจ้งเปลี่ยนที่พัก ของคนต่างด้าวภายใน 24 ชม.ตาม ม.37(2) พ.ร.บ.คนเข้าเมืองฯ จำนวน 6 ราย
2. เข้ามาทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต ตาม พ.ร.บ.การบริหารจัดการการทำงานคนต่างด้าว พ.ศ.2560 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2561 ม.8 ห้ามคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน หรือทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์ที่ทำได้ จำนวน 4 ราย
3. แรงงานคนไทยรวมจำนวน 35 ราย

ทั้งนี้ชุดตรวจได้นำแรงงานต่างด้าวทั้ง 10 ราย ส่งพนักงานสอบสวนที่ สภ.บ้านแฮด อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป และ เจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำ เกี่ยวกับมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิต 19 แก่แรงงานต่างด้าวและนายจ้างให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง