“โรคลัมปีสกิน” ระบาดหนัก รมช.เกษตรฯ เยือนขอนแก่น กำชับทุกหน่วยงานเร่งแก้ไขสถานการณ์ (มีคลิป)

5
ads2500x300

“ประภัตร” ลุยตรวจโรคลัมปีสกินที่ขอนแก่น กำชับทุกหน่วยงานเร่งแก้ไขสถานการณ์อย่างเข้มงวด เร่งประสาน มท. เร่งพ่นยากำจัดพาหะนำโรคทั้งประเทศ พร้อมระบุวัคซีนลอตแรกเข้าไทยปลายสัปดาห์ 60,000 โดส เร่งกระจายลงทุกจังหวัดทันที

      เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 25 พ.ค.2564 ที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จ.ขอนแก่น นายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดและการควบคุมโรคลัมปี สกิน ในโค-กระบือ ในพื้นที่ 20 จังหวัดภาคอีสาน โดยมีปศูสัตว์จังหวัดและนายด่านกักกันสัตว์ ในพื้นที่ 20 จังหวัดเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

      จากนั้น คณะของ มช.เกษตรและสหกรณ์ ได้เดินทางไปยังเทศบาลตำบลพระลับเพื่อเปิดปฎิบัติการคิกออฟป้องกันและกำจัดโรคลัมปี สกินในโค-กระบือ พร้อมกันในพื้นที่ภาคอีสาน รวมทัั้งมอบสารกำจัดแมลง และเวชภัณฑ์รักษาสัตว์ พืชอาหารสัตว์แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการฝร์การแพร่ระบาดที่กำลังเกิดขึ้น

      นายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า การระบาดของโรคลัมปี สกิน เกิดจากแมลงดูดเลือดเป็นพาหะ โดยเฉพาะ แมลงวัน, ยุง ,เหลือบ เห็บ, หมัด ,ริ้นและไร โดยจะแสดงอาการหลังได้รับเชื้อประมาณ 2-3 สัปดาห์ ทำให้เกษตรกรที่ไม่ได้ระวังตัวต้องประสบปัญหากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งพื้นที่ภาคอีสานยอมรับว่าเกิดการระบาดของโรคอย่างแพร่หลาย อย่างที่ จ.ขอนแก่น มีพื้นที่ระบาดแล้ว 23 อำเภอ ดังนั้นการลงพื้นที่วันนี้ได้สั่งการหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด เน้นการสื่อสารทำเข้าใจแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคกระบือในเรื่องการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรครวมถึงการใช้วัคซีนภายในฟาร์มเนื่องจากเป็นโรคอุบัติใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

นายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์
นายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์

      “เมื่อจังหวัดประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติแล้ว และมีสัตว์ตายจะต้องมีกระบวนการในการชดเชย แต่ที่จะต้องพูดคุยกันกับเกษตรกรคือการประกันชีวิตโคกระบือ ชดเชย 30,000 บาท เบี้ยประกัน 400 บาท ระยะการคุ้มครอง 6 เดือน ในระหว่างที่เกิดภัย ซึ่งได้มอบหมายให้หน่วยงานด้านปศุสัตว์ ได้ติดต่อให้บริษัทประกันมาช่วยเหลือในเบื้องต้น ส่วนการช่วยเหลือทางภาครัฐ จะเป็นการช่วยเหลือแบบเร่งด่วน ซึ่งทุกจังหวัดทมงานปศุสัตว์จะต้องลงพื้นที่อย่างเข้มงวด ละเอียดและรัดกุม เพื่อควบคุมสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นให้อยู่ ขณะที่วัคซีนป้องกันโรคนั้นจะเดินทางมาถึงไทยช่วงปลายสัปดาห์นี้จำนวน 60,000 โดส ซึ่งจะมีการตั้งคณะกรรมการพิจารณาว่าวัคซีนจะกระจายไปจุดไหนบ้างโดยจะกระจายไปจุดเสี่ยงก่อนเป็นอันดับแรกซึ่งการฉีดวัคซีนในสัตว์ถือว่าเป็นการป้องกันเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหรือถ้าเป็นโรคก็จะมีอาการน้อยลงแต่ถ้าจะให้ฉีดครบทุกตัวคงไม่พอในระยะนี้ ดังนั้นขอให้เกษตรกรอย่าพึ่งตื่นตระหนกเรารักษาได้ด้วยยาปฏิชีวนะ การกระจายวัคซีนเมื่อประชุมวางแผงเสร็จก็จะรีบกระจายไปในจุดต่างๆในทันที”

      รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวต่ออีกว่า ขณะนี้พบโค กระบือ ป่วยด้วยโรคลัมปี สกินกว่า 7,000 ตัว ในจำนวนนี้เสียชีวิตแล้ว 58 ตัว กรมปศุสัตว์ได้ออกมาตรการให้ทุกหน่วยงานการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะกับการห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์ในระยะนี้โดยเด็ดขาดและการงดการเปิดตลาดนัดโค-กระบือ ซึ่งสารวัตรปศุสัตว์ และด่านกักกันสัตว์ทุกพื้นที่ทั้งประเทศจะต้องบูรณาการการทำงานร่วมกันกับปศุสัตว์จังหวัดและอำเภอในการลดการแพร่ระบาดและเร่งทำความเข้าใจกับประชาชนจากสถานการรืที่กำลังเกิดขึ้น เพราะโรคดักล่าวนี้นั้นไม่ระบาดสู่คน สามารถรักษาให้หายได้และที่สำคัญทุกคนยังคงสามารถบริโภคเนื้อโคได้ตามปกติ

ads2500x300
Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง