ผู้ว่าฯขอนแก่นนำทีมทดสอบความพร้อมของเรือช่วยเหลือชาวบ้านรับมือน้ำท่วม (มีคลิป)

5

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนำทีมทดสอบความพร้อมของเรือสำหรับช่วยเหลือชาวบ้านวางแผนรับมือน้ำท่วม พร้อมกำจัดวัชพืชเศษขยะ ผักตบชวา สิ่งกีดขวางทางน้ำและเปิดทางน้ำ รวมทั้งพร่องน้ำเพื่อเตรียมเป็นแก้มลิงไว้รองรับน้ำในช่วงฤดูฝน

      เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ที่ลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 บ้านพระคือ ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจเยี่ยมผลการดำเนินการโครงการกำจัดวัชพืช ผักตบชวา สิ่งกีดขวางทางน้ำและเปิดทางน้ำ การพร่องน้ำเพื่อเตรียมเป็นแก้มลิงไว้รองรับน้ำในช่วงฤดูฝน พร้อมทั้งได้ลงเรือแอร์โบ๊ท เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยของการดำเนินงานโครงการ ที่ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นมา

      นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า จังหวัดขอนแก่น ได้เตรียมรับสถานการณ์อุทกภัย โดยจัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ให้ความช่วยเหลือพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัย และดำเนินโครงการกำจัดวัชพืชเศษสวะ ผักตบชวา สิ่งกีดขวางทางน้ำและเปิดทางน้ำ การพร่องน้ำเพื่อเตรียมเป็นแก้มลิงไว้ รองรับน้ำในช่วงฤดูฝน และติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่เสี่ยง เพื่อเร่งผลักดันน้ำในเขตบริเวณพื้นที่ เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลตำบลบ้านเป็ด เทศบาลตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

      ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวอีกว่า จากความร่วมมือของหน่วยงานราชการทุกภาคส่วน รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนที่ได้ร่วมมือกันในการขุดลอกผักตบชวา ตามแนวนโยบายที่รัฐบาลได้วางไว้ เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในพื้นที่ต่างๆ นั้น เนื่องจากในปีนี้กรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณน้ำฝนมากกว่าในปีที่ผ่านมาโดยปกติ 5- 10 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ จึงถือเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะการที่จังหวัดขอนแก่นเป็นเมืองที่มีการเจริญเติบโต มีการขยายตัวของที่พัก ที่อยู่อาศัย และกิจการต่างๆ เป็นจำนวนมาก จากการได้ลงพื้นที่ตรวจสภาพลำน้ำ ซึ่งมีระยะทางในการขุดลอกระยะทาง 8.6 กิโลเมตร ในการเตรียมความพร้อมที่จะดึงน้ำออกจากเขตเศรษฐกิจในเขตพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่น เพื่อให้ไหลลงไปยังลำน้ำพองและลำน้ำชี โดยใช้เวลาดำเนินการ 1 เดือน 20 วัน ได้จำนวนผักตบชวา 19,650 ตัน ถือเป็นการเตรียมพร้อมของจังหวัดขอนแก่น ที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของทุกคน

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

      นอกจากนี้ยังมีการวางเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำรอระบายในเขตเมือง ทั้งบริเวณผิวจราจรและจุดต่างๆที่สำคัญ ซึ่งในช่วงที่มีฝนตกหนักๆ ในช่วงที่ผ่านมา สามารถทดสอบระบบและสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนที่พำนักอาศัยอยู่ในจังหวัดขอนแก่นและผู้ที่สัญจรไปมาได้เป็นอย่างดี และจากการลงพื้นที่ตรวจสภาพลำน้ำ ถือว่าเป็นการเตรียมพร้อมในการตรวจสมรรถนะของวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร เรือท้องแบน เรือกู้ภัยและเรือที่จะส่งมอบความช่วยเหลือไปยังพี่น้องประชาชนในกรณีที่มีปริมาณน้ำหลาก รวมถึงเป็นการทดสอบความเชี่ยวชาญ ความชำนาญของพนักงานขับเรือ และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

      ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต่ออีกว่า การดำเนินการในครั้งนี้ ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และโครงสร้างหลักในการรองรับการระบายน้ำในปีนี้ได้เป็นอย่างดี ความมุ่งหวังว่าจากการที่ได้มีการเตรียมการและวางแผนมาเป็นอย่างดีจะทำให้สถานการณ์ในกรณีที่มีฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ได้รับการบรรเทาเพื่อลดปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้เป็นอย่างดี

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง